•  

     Biblioteka szkolna posiada w swych zasobach interesujące zbiory specjalne. Pośród prawie 1000 archiwalnych egzemplarzy znajdują się cenne wydawnictwa pochodzące z XIX i początku XX wieku. Najstarszą pozycją naszego zbioru jest książka z 1826 r. pt. „Panowanie Kazimierza Jagiellończyka, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego”. Inne ciekawe tytuły to publikacje naszego patrona – Augusta Witkowskiego – wybitnego fizyka i pedagoga. Jego podręcznik „Zasady fizyki” nazwano „klejnotem polskiej literatury naukowej”. Zbiory zawierające książki z różnych dziedzin wiedzy ukazują nie tylko strukturę księgozbioru biblioteki z ubiegłego stulecia, ale również warsztat edytorski, język i historię.

      

     • Dymiący piecyk

     • "Spółdzielnia Kominiarzy

      Kraków ul. Smoleńsk 37

      Przed tygodniem na naszą prośbę przysłano pracownika z Waszej Spółdzielni do wyczyszczenia piecyka w bibliotece. Przy pierwszym paleniu w tym piecyku okazało się, że piec dymi identycznie, jak przed wymiataniem go. Prosimy uprzejmie o powtórne delegowanie pracownika, celem skontrolowania co jest powodem awarii i doprowadzenie piecyka do możliwości palenia.

      Dyrektor"

      Brak daty i podpisu uniemożliwia nam ustalenie czasu i osoby, która napisała pismo, ale bez wątpienia był to początek sezonu grzewczego, do którego i my się przygotowujemy. Skarżącym się zaś był niechybnie kolejny z Kierowników V Zakładu. Ustalmy fakty: 

      1. Pismo zostało odnalezione w czeluściach bibliotecznej szafy.

      2. Napisano je na maszynie, a pożółkły papier odsyła do czasów słusznie minionych.

      3. Pełen swoistego wdzięku styl i socjalistyczna nowomowa ("Wasza Spółdzielnia", "doprowadzenie piecyka do możliwości palenia") z dużym prawdopodobieństwem sugeruje lata sześćdziesiąte.

      Dymiący piecyk przez dziesięciolecia był palącym problemem Polaków, nie tylko pracujących w bibliotekach, na dowód czego publikujemy epokowy wiersz Mistrza Konstantego. 

       

      TEATRZYK „ZIELONA GĘŚ”

       

      ma zaszczyt przedstawić

      „Dymiący piecyk”


      Dymiący piecyk, E. Lipiński

      Występują:
      CHÓR POLAKÓW
      DYMIĄCY PIECYK
      OSIOŁEK PORFIRION
      i DZWONY

       

      CHÓR POLAKÓW:
      (basem, wierszem)
      My tu od wieków stoimy,
      a ten piecyk ciągle dymi.
      Czy to w lecie, czy też w zimie
      piecyk dymi, piecyk dymi,
      ach, geopolitycznymi
      racjami jesteśmy wyni*

      *szczeni

       

      DYMIĄCY PIECYK:
      O, biedny, biedny jam piecyk,
      od wieków te same rzecy.
      Od tej ściany do tej ściany
      cały piec zaczarowany,
      więc czy to w lecie, czy w zimie
      dymem natrętnym dymię
      i nic się, ach, nic nie zmienia,
      a ci Polacy modlą się i grają Szopena,
      och!

       

      CHÓR POLAKÓW:
      Cudu! Cudu!
      „Jak jarmużu bedłki”, (?)
      tak cudu pragnie lud!.

       

      OSIOŁEK PORFIRION:
      (z narzędziami)
      Nic nie rozumiem. Nie ponimaju. I do not understand.
      (Wynosi popiół, czyści rury, czyli wykonuje kilka prostych czynności zduńskich)

       

      PIECYK:
      (przestaje dymić)

       

      CHÓR POLAKÓW:
      (natychmiast z radości pogrąża się w pijaństwo i dzwoni w dzwony)

       

      DZWONY:
      Bum-buum tedeum!

       

      CHÓR POLAKÓW:
      (konkluzja)
      Nasz piecyk cudem zreparowany,
      lecz Osiołek Porfirion to gość podejrzany.
      (biją Porfiriona)      K U R T Y N A

      1946, pierwodruk: «Przekrój» 1946, nr 86

      Oficjalna witryna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (kigalczynski.pl)

       

       

     • Jak to drzewiej bywało, czyli perypetie c.k. nauczyciela

     • Nie od dziś profesorowie V Zakładu cieszą się zasłużoną opinią kompetentnych nauczycieli. Dzięki uprzejmości pana Jacka Wojciechowskiego z Poznania otrzymaliśmy pismo z 1873 r., dotyczące pewnej arcyciekawej rozmowy kwalifikującej, a właściwie – testu plasującego, jaki przeprowadził Józef Łepkowski na prośbę Władysława Miłkowskiego. Oto treść zaświadczenia, napisanego pięknym pismem odręcznym:

      „Wielmożny Pan Dr Władysław Miłkowski nauczyciel pomocniczy przy c. k. Wyższej Szkole Realnej w Krakowie, zgłosił się do mnie, z życzeniem abym się przekonał czyli umie po rosyjsku tak dokładnie aby z tego języka na polski mógł przekładać. Wyegzaminowawszy Go, widzę że kwalifikacye na tłumacza posiada.

      W Krakowie 17 Marca 1873 r.

      Łepkowski Józef”

      Niezawodne kompendium wiedzy o V Zakładzie, czyli pozycja „W Krakowie przy Studenckiej 1871 – 2001” pod red. Grzegorza Małachowskiego, podpowiada, że Władysław Miłkowski w latach 1872-1873 był w Szkole Realnej nauczycielem języka polskiego. Czyżby rozmowa z Józefem Łepkowskim zaważyła na decyzji o zmianie zawodu?..

      Ciekawą postacią jest także autor dokumentu, Józef Łepkowski. Najprawdopodobniej chodzi o Józefa Aleksandra Łepkowskiego herbu Dąbrowa (ur. 4 lipca 1826 w Krakowie, zm. 27 lutego 1894 tamże). Był to polski archeolog i historyk, encyklopedysta, filozof, działacz społeczny, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł wirylista w 1885 w czasie trwania V kadencji Sejmu Krajowego Galicji.

      Dokument po 150 latach trafia do naszych bogatych zbiorów archiwalnych.