• V Etap rekrutacji

     • data: 02.08.2021r.

      V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w rekrutacji uzupełniajacej dysponuje tylko 2 miejscami do klasy FH o profilu biologiczno - chemicznym.

      Termin składania wniosku do rekrutacji uzupełniajacej:

      3 sierpnia (wtorek) - w godzinach: 11.00 – 14.00  w pracowni informatycznej w V LO

      5 sierpnia (czwartek) - w godzinach: 11.00 – 14.00  w pracowni informatycznej w V LO

      16 sierpnia 2020 roku do godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna w V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie poda do publicznej wiadomości listy przyjętych do oddziałów klas I po rekrutacji uzupełniającej - tablice ogłoszeń w holu głównym V LO.

     • IV ETAP REKRUTACJI

     • data: 22.07.2021r.

      Potwierdzanie woli podjęcia nauki

      w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych

      23-30 lipca 2021 r. - we wskazanych salach V LO (informacje o przydzielonych salach podane zostaną w holu szkoły) 

       

      23 lipca (piątek) - godz. 10.00-15.00

      29 lipca (czwartek) - godz. 10.00-14.00

      30 lipca (piątek) - godz. 11.00-15.00

      Uwaga! Przy składaniu dokumentów nie jest wymagana obecność kandydata.
       

      Wymagane dokumenty:

      1.      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

      2.      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej.

      3.      dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych ołówkiem: imieniem, nazwiskiem i klasą),

      4.      kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,

      5.      karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły) 

       

       

    • Ogólnopolska Mapa Innowacyjnych Placówek
     • Ogólnopolska Mapa Innowacyjnych Placówek

     • data: 15.07.2021r.

      Szanowni Państwo, 
      z przyjemnością informujemy, że V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie znalazła się na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. 

      Poniżej znajduje się certyfikat z nazwą szkoły oraz logo projektu. Szkoła jest uprawniona do publikowania certyfikatu i logo w sieci oraz rozpowszechniania tych materiałów w wersji drukowanej. 

      Projekt Geniallne Szkoły powstał we współpracy z Genially i Ambasadorami Genially w Polsce, a jego koordynatorami są: Beata Chodacka, Agnieszka Halicka i Mateusz Łysek.

      Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie i życzymy dalszych sukcesów w działalności szkoły!

      Koordynatorzy projektu,Beata Chodacka, Agnieszka Halicka, Mateusz Łysek

    • III Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Ekonomii i Finansach
     • III Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Ekonomii i Finansach

     • data: 15.07.2021r.

      Miło jest nam poinformować,
      że uczniowie z naszej szkoły zajęli II miejsce i uzyskali tytuły Laureatów III Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ekonomii i Finansach "SUKCES NA BANK"

      Pani prof. Ewa Szymlak była opiekunem drużyny reprezentującej
      V Liceum Ogólnokształcace  w turnieju.

      Gratulacje !

     • Świadectwa maturalne

     • 5 lipca w poniedziałek o godz. 11:00 zapraszamy wszystkich Absolwentów po odbiór Świadectw maturalnych i domumentów szkolnych.

      Wychowawcy zapraszają do sal:

      Klasa 3A - prof. Rafał Kobylec - sala nr 1

      Klasa 3B - prof. Bożena Ostachowska Kos - sala nr 32

      Klasa 3C - prof. Wojciech Przybylski - sala nr 28

      Klasa 3D - prof. Tomasz Kielar - sala nr 35

      Klasa 3E - prof. Jacek Dymel - sala nr 26

      Klasa 3F - prof. Elżbieta Opozda-Zuchmańska - sala nr 19

      Klasa 3G - prof. Anna Adamska - sala nr 24

      Klasa 3H - prof. Jakub Kręgiel - sala nr 16

      Absolwenci starszych roczników - 5, 6 i 7 lipca w godz. 11:00 - 15:00 - wsekretariacie na II piętrze u Pani Joanny Janik

     • Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Francuskiej

     • data: 02.07.2021r.

      Miło jest na poinformować, że Emilia Azierska z klasy 2B zdobyła pierwsze miejsce, a także nagrodę Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Piosenki Francuskiej - Finale Internationale du Concours de La Chanson Française 2021. 

      Wraz z tym zaszczytem wiąże się udział w koncercie z orkiestrą Towarzystwa Straussowskiego oraz wyjazd do szkoły muzycznej we Francji (Conservatory of Music and Dramatic Art Fontainebleau) zwieńczony  udziałem Emilki w koncercie z towarzyszeniem Orkiestry Europejskiej. 

       

       

      Emilia Azierska i piosenka która zwyciężyła w konkursie

      EMILKA WIELKIE GRATULACJE !

    • Osiągnięcia naszych uczniów z klasy 2Hg
     • Osiągnięcia naszych uczniów z klasy 2Hg

     • data: 01.07.2021r.

      Jakub  Kusior , uczeń klasy 2Hg, od sześciu lat uczęszcza  do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowiet.

      Aktualnie jest uczniem drugiej klasy szkoły II stopnia w klasie klarnetu prof. dr hab. Pawła Krauzowicza.

      Od początku nauki w szkole bierze udział w konkursach o randze krajowej i ogólnoświatowej zajmując wysokie miejsca.  Zdaniem Kuby to efekt wielkiej pracy własnej i Pedagoga.

      Do dnia dzisiejszego  Kuba zdobył 44 dyplomy z najwyższymi miejscami.

      Równolegle pasjonuje się Chemią , czego efektem jest tegoroczny tytuł Laureata Olimpiady Chemicznej.

      W dniach 14-16 maja 2021r. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się 
      Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo. 
      W zawodach tych Karolina Dziura z klasy 2Hg zdobyła dwa złote medale 
      w konkurencji walk -60 kg i w technikach specjalnych.
      
      Gratulujemy Jakubowi i Karolinie

      Dyplomy przedstawiajace niektóre osiagniecia Jakuba

      Karolina Dziura (druga od lewj) po odebraniu dyplomu i złotego medalu

     • Sukcesy naszych reprezentantów w XIV Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”

     • W dniach 18–19 czerwca 2021 r. w Muzeum Wojska Polskiego oraz na terenie Warszawy rozegrane zostały zawody finałowe XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”. W ogólnopolskim finale tegorocznej edycji olimpiady udział wzięło 57 uczniów, w tym 4 uczniów z reprezentowało naszą szkołę. Zawody wymagały wszechstronnej wiedzy bowiem zostały rozegrane w następujących konkurencjach:

      • Broń i barwa (najwyższe, III miejsce, spośród naszych reprezentantów zajął J. Herniczek).
      • Eksponat muzealny (I miejsce - A. Fijałek, J. Herniczek, Sz. Sater, III miejsce - K. Wardęga).
      • Malarstwo batalistyczne (najwyższe, IX miejsce, spośród  uczniów V LO zajął J. Herniczek).
      • Geografia militarna (II miejsce - A. Fijałek, VI miejsce - J. Herniczek i Sz. Sater, VIII miejsce  - K. Wardęga).
      • Bitwa pod Grunwaldem (II miejsce - K. Wardęga, III miejsce - J. Herniczek, VII miejsce - A. Fijałek).
      • Heraldyka (najwyższe, XII miejsce, spośród naszych reprezentantów zajął K. Wardęga).
      • Miejsca i obiekty historyczne w Warszawie (I miejsce - J. Herniczek, Sz. Sater, K. Wardęga, II miejsce - A. Fijałek).

       

      Wszyscy nasi reprezentanci uzyskali tytuły laureatów:

      • V miejsce zajął Jan Herniczek z kl. 2Bg (opiekun Józef Jaworski).
      • XIII miejsce zajęła Aleksandra Fijałek z kl. 2B (opiekun Zdzisław Bednarek).
      • XXI miejsce zajął tegoroczny absolwent V LO (ukończył kl. 3B) Kacper Wardęga (opiekun Józef Jaworski).
      • XXV miejsce zajął Szymon Sater z kl. 2Bg (opiekun Józef Jaworski).

       

      Warto przypomnieć, że tytuły finalistów tej edycji olimpiady uzyskali:

      • Paweł Korniak – kl. 2A (opiekun Rafał Kobylec).
      • Maciej Kuśtrowski - absolwent, ukończył kl. 3B (opiekun Józef Jaworski).
      • Wojciech Luraniec – kl. 2Ag (opiekun Stanisław Garlicki).
      • Bartłomiej Sztompka – kl. 2Bg (opiekun Józef Jaworski).

       

      Wszyscy wymienieni uczniowie uzyskali zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii.

       

      Serdecznie gratulujemy wymienionym uczniom i ich opiekunom!

      Od prawej: Aleksandra Fijałek, Kacper Wardęga, Jan Herniczek, Szymon Sater

     • Zakończenie Roku Szkolnego 2021

     • data: 24.06.2021r.

      Kochani zapraszamy na zakończenie roku szkolnego

       

      Godz. 9:00 - KLASY DRUGIE  - w salach - spotkania z Wychowawcami;

      Godz. 10:00 - Msza św. w Kolegiacie Św. Anny

      Po Mszy św. ok godz. 11:00 - dziedziniec szkolny - ślubowanie klas I

      Po ślubowaniu w salach - spotkania z Wychowawcami.

       

     • Życzenia

     • data: 24.06.2021r.

      Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice,

      rok szkolny 2020/2021 dobiega powoli ku końcowi. Ostatnie dziesięć miesięcy niewątpliwie było dla Państwa okresem wzmożonej pracy edukacyjnej, związanej nie tylko z pogłębianiem wiedzy i kompetencji uczniów, ale także z wyjątkowym okresem funkcjonowania w warunkach nauki zdalnej lub hybrydowej, a następnie oczekiwanym – ale często niełatwym – powrotem do nauczania stacjonarnego. Państwa troska o sposób i styl tego powrotu, o odbudowywanie wzajemnych relacji, ponowną integrację oraz szczególnie czujne wsłuchiwanie się w potrzeby uczniów zasługują na najwyższe uznanie.  A przecież był to również czas dalszej, codziennej troski o zdrowie własne i bliskich osób. Za Państwa empatię, poświęcenie i zaangażowanie bardzo serdecznie dziękuję.

      Przy tej okazji nie sposób pominąć roli jaką, w nauczaniu zdalnym odegrali Rodzice. Państwa  dotychczasowa współpraca ze szkołą nabrała nowego znaczenia. Rzeczywistość wymusiła większe niż do tej pory zaangażowanie w proces nauczania, a także interakcji z nauczycielem.I Państwo znakomicie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Dziękuję.

      Drodzy Uczniowie,

      dzięki Waszej ogromnej wytrwałości oraz odpowiedzialności kończycie kolejny rok szkolny, mając za sobą szczególne doświadczenia związane z trwającą pandemią COVID-19. Wszyscy zasłużyliście na wspaniały odpoczynek i komfort wakacyjnej beztroski. Życzę Wam cudownych przeżyć i dobrej pogody, a także nieustannie – zdrowia i wielu powodów do radości. Wracajcie bezpiecznie!

      Anna Korfel-Jasińska
      Zastępca Prezydenta Miasta Krakowads. Edukacji, Sportu i Turystyki

    • Chemiczne sukcesy w bieżącym roku szkolnym
     • Chemiczne sukcesy w bieżącym roku szkolnym

     • data: 24.06.2021r.

      W bieżącym roku szkolnym uczniowie V Zakładu odnieśli wiele sukcesów
      w różnych zawodach chemicznych (5. Międzynarodowa Olimpiada Metropolii - http://megapolis.educom.ru/enOlimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego - https://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/o-konkursie, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - http://www.diament.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/wyniki-etapu-centralnego/), organizowanych głównie w trybie zdalnym, ale również, o ile sytuacja pandemiczna pozwalała, w trybie stacjonarnym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje tegoroczna, 67., edycja Olimpiady Chemicznej, w której tytuł laureata wywalczyli:

      1. Michał Lipiec (1g) - laureat 3. miejsca, a obecnie kandydat na 53. Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną w Osace, Japonia, zawody odbędą się w trybie on-line na przełomie lipca i sierpnia - mocno trzymamy kciuki za kwalifikację Michała,

      2. Julia Tokarska (2cg) - laureatka 22. miejsca,

      3. Jakub Kusior (2hg) - laureat 27. miejsca.

      W gronie wyróżnionych znalazł się:

      4. Mikołaj Madej (2c) - 35. miejsce.

      W finałowym etapie olimpiady brali udział jeszcze:

      5. Wojciech Małecki, 3c

      6. Karol Sznajder, 2cg

      7. Hanna Żurek, 2c.

      Sukces tych uczniów bezpośrednio przełożył się na ogólnopolski sukces
      V Zakładu: jesteśmy jedyną szkołą w kraju, która może pochwalić się taką statystyką olimpijską w bieżącym roku szkolnym! - wielkie brawa dla uczniów oraz nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie zawodników.

      Serdecznie gratulujemy!

    • Sukcesy naszej młodzieży w projektach społecznych
     • Sukcesy naszej młodzieży w projektach społecznych

     • data: 24.06.2021r.

      Ogromny sukces uczniów i uczennic naszej szkoły, którzy w bieżącym roku szkolnym zrealizowali wspaniałe, ważne i bardzo potrzebne projekty społeczne.

      Ten sukces to przede wszystkim sam fakt zrealizowania projektu, wyjścia naprzeciw problemom, które dostrzegli wokół siebie i postanowili uczynić świat odrobinę lepszym, równocześnie poszerzając swoje kompetencje i zdobywając doświadczenie, które na pewno będzie liczyło się na rynku pracy czy przy aplikowaniu na studia za granicą.

      Ale ten sukces to także II miejsce w rankingu szkół Zwolnionych z Teorii.

      SERDECZNE GRATULACJE!!!

      Za nami też już Wielki Finał Zwolnionych z Teorii. Uczniowie i uczennice V LO realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi szkołami nie tylko z Krakowa zdobyli:

      Złotego Wilka (wyróżnienie przez kapitułę konkursu) za projekt ZDEZINFORMOWANI w kategorii “edukacja”;

      Srebrne Wilki (najbardziej wyróżniające się projekty w województwach) za projekty: ZDEZINFORMOWANI, AKCJA KAPIBARA, DEPRESJA SPOŁECZEŃSTWA, WPRAWIENI, NAJEDZENI;

      Brązowe Wilki (najlepsze zespoły w szkołach) na projekty: ZDEZINFORMOWANI, AKCJA KAPIBARA, DEPRESJA SPOŁECZEŃSTWA, WPRAWIENI, GORĄCZKA ZDROWIA, NAJEDZENI.

      SERDECZNE GRATULACJE dla wszystkich wyróżnionych i niewyróżnionych. Z wilkiem czy bez, wyróżniacie się aktywnością, kreatywnością i wrażliwością - to ogromna wartość i Wasze supermoce!

      https://www.ranking.zwolnienizteorii.pl/

      Zdjęcie z GALI RANKINGU SZKÓŁ "ZWOLNIENI Z TEORII"

    • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg
     • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg

     • 17.06.br odbył się finał XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg.

      Spośród 10 uczestników finału, tegoroczny absolwent V LO, Mateusz Kubasiewicz (3a, jedyny reprezentant Małopolski), zajął 6 miejscei uzyskał tytuł laureata olimpiady.

      Serdecznie gratulujemy !!!

     • Mistrzostwa Polski w Szermierce

     • 6 czerwca w Śremiu odbyły się Mistrzostwa Polski w Szermierce, 
      w których z sukcesem uczestniczyła uczennica naszej szkoły, 
      Karolina Świstuń z klasy 2Bg. 
      Karolina jest zawodniczką AZS AWF Kraków 
      i wspólnie z koleżankami z klubu zajęła III miejsce w zawodach drużynowych.
    • Sukces na Olimpiadzie Astronomicznej
     • Sukces na Olimpiadzie Astronomicznej

     • W dniach 10.06.21 -13.06.21 odbył się w Chorzowie finał Olimpiady Astronomicznej, w którym uczestniczyło trzech uczniów z Naszej Szkoły.

      Zawody w tym roku odbyły się w nietypowym czerwcowym terminie, ale za to na żywo, a nie przed ekranem komputera. Prof. Tomasz Zając pisze: Dane mi było przez trzy dni przeżywać emocje, dyskusje nad ciekawymi zadaniami i chłonąć pasje młodych ludzi do astronomii.

      Najlepszy wynik uzyskał:

      Antoni Skoczypiec (kl. III E) który zdobył tytuł laureata III miejsca w Polsce i także po raz trzeci już będzie reprezentował Nas na Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej (ach te trójki)

      Ogromne gratulacje też dla Kuby Duńkowskiego  z klasy 2Gg oraz Maksymiliana Wdowiarza- Bilskiego z klasy 2E za zdobycie tytułu finalisty Olimpiady Astronomicznej (obaj uczniowie uplasowali się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników)

      Jeszcze raz wielkie podziękowania dla tych wspaniałych młodych osób zapatrzonych w gwiazdy.

      Gratulacje !

      Odtąd Stadion Śląski stał się stadionem olimpijskim

    • XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
     • XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

     • data: 08.06.2021r.

      Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jest to zadanie zlecone przez MEN. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt  realizowany jest
      z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

      Hasłem przewodnim XXXIV OWE w tym roku szkolnym był temat: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.

      Nasi uczniowie podczas zawodów centralnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zmagali się w pierwszej części pisemnej z testem wielokrotnego wyboru, ekonomicznym zadaniem oraz pisali pracę nt.: „Pandemia COVID-19 a nierówności ekonomiczne. Jak postrzegasz rolę mechanizmów rynkowych i działalności państwa w powstawaniu tych nierówności?”.

      Część ustna dotyczyła obrony swojego biznesu wylosowanego z puli biznesów np. ubezpieczeń, rolnictwa, polityki senioralnej, zdrowia itd.

      Po 3-dniowych  (w dnia 21- 23 V br.) rozgrywkach III etapu (centralnego)
      z Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  mamy  rozwiązanie:

      Laureatem XXXIV OWE z naszej szkoły został uczeń klasy drugiej Dg Adam Duda,
      który zajął X miejsce w Polsce.

      Finalistami etapu centralnego OWE zostali:

      1. Natalia Kłosowska z kl. II Bg

      2. Krzysztof Zachwieja z kl. III B

      Gratulacje!

    • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
     • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

     • data: 08.06.2021r.

      Szanowni Państwo,
      pragniemy poinformować, że uczennica klasy 1c Daria Pączek
      uzyskała tytuł laureatki XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
      Daria uplasowała się na 2 miejscu w Polsce, co jeszcze zwiększa jej sukces.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

    • Olimpiada Przedsiębiorczości
     • Olimpiada Przedsiębiorczości

     • data: 07.06.2021r.

      W dniu 1 czerwca 2021 r.  w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej odbył się finał XVI Olimpiady Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyło 4 naszych uczniów.

      Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i pro-przedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

      Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

      Finalistami zostali:

      1. Leon Chłopicki z kl. II Dg,

      2. Natalia Kłosowska z kl. II Bg,

      3. Michał Przybyło z kl. III B

      Uczniowie zdobyli indeksy na studia, nagrody rzeczowe (duże tablety graficzne), dyplomy, książkę.
      Opiekunem merytorycznym  OP była Pani prof. Ewa Szymlak

      Gratulacje! 

      Zdjęcia z finału OP

    • WIELKI SUKCES W OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ
     • WIELKI SUKCES W OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ

     • W dniach 7-8 kwietnia 2021 roku odbyły się zawody finałowe Olimpiady Matematycznej.

      Radosław Żak z klasy 3e (nauczyciel: prof. Jacek Dymel) został zwycięzcą Olimpiady Matematycznej.

      Kosma Kasprzak z klasy 2Gg (nauczyciele: prof. Jacek Dymel, prof. Michał Niedżwiedź) został laureatem stopnia II.

      Sześciu uczniów zostało laureatami stopnia IV:

      Kacper Paciorek z klasy 2Eg (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Michał Lipiec z klasy 1G (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Michał Pajda z klasy 3E (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Mateusz Rajs z klasy 2Eg (nauczyciel: prof. Bogusław Kraszewski),

      Krzysztof Salata z klasy 2E (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Maksymilian Wdowiarz-Bilski z klasy 2E (nauczyciel: prof. Jacek Dymel).

       

      Ponadto finalistami zostali uczniowie:

      Maciej Brzozowski z klasy 2Eg (nauczyciel: prof. Bogusław Kraszewski),

      Maja Kokot z klasy 2E (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Gabriela Pietras z klasy 2E (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Mikołaj Rams z klasy 2Eg (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Grzegorz Ryn z klasy 2Eg (nauczyciel: prof. Bogusław Kraszewski),

      Stanisław Sieniawski z klasy 3E (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Witold Sikora z klasy 2Gg (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Izabela Tylek z klasy 3E (nauczyciel: prof. Jacek Dymel),

      Bartosz Żbik z klasy 3G (nauczyciel: prof. Bogusław Kraszewski)

       

      Radosław Żak będzie reprezentował Polskę na LXII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, a Kosma Kasprzak na 15 Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej

      Maja Kokot i Gabriela Pietras będą reprezentować Polskę na XI Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt (EGMO), która odbędzie się w Eger (Węgry) w dniach od 6 do 12 kwietnia 2022 roku.

      GRATULUJEMY!

      Wielki wpływ na sukcesy matematyczne uczniów V LO mieli:

      1. pracownicy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego:

      Dominik Burek, prof. dr hab. Grzegorz Kapustka , dr Tomasz Kobos, dr Marcin  Kulczycki, prof. dr hab. Dominik Kwietniak i dr Leszek Pieniążek,

      1. studenci Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego:

      Radomił Baran, Maciej Dziuba, Jan Fornal, Kamil Galewski, Piotr Kubaty, Tomasz Ślusarczyk, Jakub Węgrecki, Artur Zubilewicz.

      BARDZO DZIĘKUJEMY!