• Informacje dotyczące V Edycji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

    • 1. Informacja dotycząca projektu.
     2. Rekrutacja do projektu na rok szkolny 2020/2021.
        W roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia:
            fizyka: 30 godzin koła i 30 godzin wykładów, prowadzący Tomasz Zając;
            informatyka: 30 godzin koła i 30 godzin wykładów, prowadzący Tomasz Kielar;
            matematyka: 30 godzin koła i 30 godzin wykładów, prowadzący Tomasz Kielar;
         Zajęcia odbywać się będą od października 2020 roku, do czerwca roku 2021.

    • Informacje finansowe dotyczące projektu 

    •  

      Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

     Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (V edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.0412-0090/20

     Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

     Wartość projektu:  298 785,96 zł

     Kwota dofinasowania:  283 846,66 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć zł i 66/100)

     Realizatorzy projektu:

     1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”.
     2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.
     3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
     4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
     5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11
     6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
     7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska
     8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
     9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24. 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
     1. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.
     2. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.  

      

     Rekrutacja rozpocznie się  w pierwszych dniach września.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

     Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

     W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-46).

     Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

     Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków