• Festiwal Teatralny

    • Festiwal Teatrów w Języku Angielskim

     XV edycja Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
     w Języku Angielskim - 25 marca 2020 r.

      

     W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęły się prace nad organizacją I Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbył się w naszym liceum 3 czerwca 2004 roku. Inspiracją stał się Festiwal Teatrów w Języku Angielskim organizowany corocznie przez I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, jak również wiekowe tradycje teatralno-festiwalowe Krakowa. Przygotowania i organizacja Festiwalu to wysiłek uczniów V LO pod bacznym okiem Prof. Elżbiety Napiórkowskiej i Prof. Magdaleny Płanety.

     W wyniku różnorodnych działań związanych z merytoryczną i techniczną stroną organizacji naszego przedsięwzięcia dnia 3 czerwca 2004 roku 10 zespołów zaprezentowało się w II etapie Przeglądu – finale. W jury konkursu zasiadł jeden aktor, konsul amerykański w Krakowie, polonista, dwóch anglistów i przedstawiciel samorządu V LO. Młodzież była przygotowana do prezentacji profesjonalnie, zarówno językowo i teatralnie. Zespoły były oceniane w trzech kategoriach: język (płynność, poprawność, wymowa), kreatywność (gra aktorska, prezentacja, inscenizacja) i ogólne wrażenie (kostiumy, rekwizyty, scenografia, muzyka, itp.). Przegląd zorganizowany był fachowo, przebiegł bez zakłóceń i cieszył się ogromnym uznaniem widowni.

     Wydawało się, że Przegląd, który okazał się wielkim sukcesem, stanie się początkiem cyklicznych spotkań kreatywnej i wrażliwej na sztukę krakowskiej młodzieży licealnej, a także pozwoli uczniom pogłębić zainteresowania językiem i kulturą angielską. Niestety nasze oczekiwania się nie spełniły, gdyż o ile wzrastało zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży naszego liceum (w roku 2005 miały wystąpić 3 zespoły, w 2006 roku 5 zespołów), inne licea pozostały bierne i niechętne. W związku z coraz mniejszym oddźwiękiem ze strony innych liceów (w roku 2005 zgłosiły się 3 zespoły, w 2006 roku już tylko 2) nie doszło do kolejnych Przeglądów. W 2005 roku zorganizowany został pokaz przygotowanych sztuk uczniów naszego liceum, jak również liceów zgłoszonych do Przeglądu, a w 2006 roku tylko nasze zespoły zostały zaprezentowane uczniom V LO.

     Niezrażone jadnak tymi dwoma niepowodzeniami, Prof. Elżbieta Napiórkowska i Prof. Magdalena Płaneta zdecydowały się podjąć jeszcze jedną próbę zorganizowania Przeglądu. Tym razem po analizie przypuszczalnych przyczyn tego stanu rzeczy poszerzona zostanie liczba potencjalnych uczestników o szkoły twórcze regionu Małopolski. Liczymy, że w bieżącym roku szkolnym nasze działania zakończą się sukcesem, a nasze przedsięwzięcie na stałe wpisze się w kalendarium kulturalne Krakowa.