Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim

 

Kraków, 3 października 2014 roku


 

 

 

P { margin-bottom: 2.12mm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Lucida Sans Unicode",sans-serif; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }A:link { color: rgb(0, 0, 255); }

SZANOWNI PAŃSTWO

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się 18 marca 2015 roku w Teatrze Groteska przy ul. Skarbowej 2 w Krakowie.

Przegląd przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap – eliminacje:

warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest powiadomienie
o woli uczestnictwa w terminie do dnia 19 grudnia 2014 roku
oraz przesłanie lub dostarczenie karty zgłoszeniowej do dnia
9 stycznia 2015 roku,

II etap – finał:

spośród dostarczonych zgłoszeń zostanie wyłonionych
12 zespołów. Wezmą one udział w finale X Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się
dnia 18 marca 2015 roku.

Uczestnicy Przeglądu będą oceniani przez znamienite jury, w składzie którego znajdą się aktorzy scen krakowskich, przedstawiciele Konsulatu USA, British Council oraz nauczyciele-praktycy. Jury przewodniczyć będzie Krystyna Podleska, aktorka Teatru Ludowego w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zawarte są w regulaminie, który wraz
z formularzem karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie internetowej V LO –
www.v-lo.krakow.pl
w zakładce ‘Teatr’.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego

Organizatorzy Przeglądu: Elżbieta Napiórkowska i Magdalena Płaneta

 

Regulamin

Zgłoszenie udziału