• "Geniallne Miejsca" i "GEEK"

     • W Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursów "Geniallne Miejsca" i "GEEK".

      W tym roku praca uczennic Klary Bogdał i Natali Gach z klasy 2B została nagrodzona II miejscem w Polsce. Opiekunem pracy była Beata Chodacka

      Gratulacje !

      Link do parcy: KLIKNIJ TUTAJ!  

     • Finał XVIII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki

     • W dniach 20 -21 kwietnia w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku odbył się finał XVIII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki.

      Osiągnięcia konkursowe:
      Michał Mielnicki, 4G - I miejsce w kategorii praca naukowa.
      Tytuł pracy: 
      Wpływ ciągłej wymiany dielektryka na pojemność kondensatora.

      Jedną z nagród jest staż w instytucie fizyki PAN w Warszawie.
      Magdalena Listek, 2G - II miejsce w kategorii esej naukowy.
      Tytuł eseju: 
      Laboratorium o rozsuwanych ścianach.

      Więcej informacji na stronie:

      http://fizycznesciezki.pl

    • BO Małopolska: Pomóż nam rozdzielić 14 mln zł na dobre pomysły!
     • BO Małopolska: Pomóż nam rozdzielić 14 mln zł na dobre pomysły!

     • Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 14 mln zł.

      Zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty prospołeczne i zdrowotne – w tym roku aż roi się od interesujących propozycji, na które mogą głosować mieszkańcy. Do etapu głosowania dotarło 198 zadań –   158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim.

      - Wszystkim nam zależy, żeby Małopolska była coraz ciekawszym i lepszym miejscem. Głosując w BO WM, każdy może mieć w tym procesie swój udział – bo każde zrealizowane zadanie to szansa dla mieszkańców na rozwój albo rozwiązanie jakiegoś palącego problemu. Do tej pory w wyniku pięciu edycji udało się wcielić w życie ponad 300 rewelacyjnych pomysłów Małopolan na łączną kwotę blisko 46 mln zł. A kolejne przed nami – na zwycięskie zadania z tegorocznego głosowania zaplanowaliśmy rekordową sumę 14 mln złotych! – przypomina Iwona Gibas, która w Zarządzie Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialna za budżet obywatelski.

       

      Nie jeden, a dwa głosy

      Głosowanie rozpoczyna się 15 maja i potrwa do 16 czerwca (głosy papierowe oddawane stacjonarnie i korespondencyjne). Nieco dłużej, bo do 18 czerwca, będzie można zagłosować przez Internet. Typ głosowania i przypisane im daty są kluczowe – wszystkie głosy, które zostaną oddane przed lub po wskazanych terminach, będą nieważne. Jeśli więc będziesz chciał wypełnić papierową kartę do głosowania w sobotę, 17 czerwca, to nie będziesz mógł już oddać ważnego głosu w tym trybie (stacjonarne urny i korespondencyjne głosowanie będzie możliwe tylko do 16 czerwca, do godz. 16.00). Wtedy jedyną szansą będzie zagłosowanie przez Internet.

      W związku z ostatnimi zmianami w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, w tej edycji mieszkańcy Małopolski będą mogli oddać aż 2 głosy. Jeden głos na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim, drugi głos na zadanie regionalne. Na zadanie regionalne możne zagłosować tylko mieszkaniec danego regionu – czyli na np. zadania z Regionu Małopolska Południowa, głosują tylko mieszkańcy m. Nowy Sącz i powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Pełen wykaz regionów możesz znaleźć w Regulaminie BO WM.  W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny. https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

      Mieszkaniec ma maksymalnie 2 głosy – ale nie musi z tego prawa korzystać. Jeśli odda tylko 1 głos – na zadanie regionalne lub ogólnowojewódzkie, to zostanie on zaliczony. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy 1 osoba odda 2 głosy na jeden typ zadania lub w ogóle więcej niż 2 głosy. Przykładowo, jeśli mieszkaniec  odda 2 lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Analogicznie  sytuacja wygląda, jeśli 2 lub więcej głosów jest oddane na zadania regionalne -  wszystkie te głosy będą nieważne. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – będzie zaliczony.

       

      Jak zagłosować?

      Tak, jak we wcześniejszych edycjach, będzie to można zrobić na 3 różne sposoby: przez Internet, stacjonarnie lub korespondencyjnie. Głosy papierowe wrzucamy do urn zlokalizowanych stacjonarnie w całej Małopolsce https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/glosowanie lub wysyłamy pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na jeden z podanych adresów:

      • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków;
      • Agenda Zamiejscowa w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ) lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane).

      Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych – nie data stempla pocztowego na kopercie.

      Co ważne, w głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

      Postaw na e-głos!

      Najszybciej i najwygodniej będzie można zagłosować przez Internet – na specjalnie przygotowanej do tego zakładce na stronie bo.malopolska.pl.

      - Co roku zachęcamy, żeby głosować na stronie internetowej – przygotowany formularz sprawdzi za nas czy nie zrobiliśmy jakiegoś błędu albo nie zapomnieliśmy uzupełnić wymaganego pola, potwierdzić oświadczeń, a także czy na pewno głosujemy na zadania z naszego regionu zamieszkania. To ważne, bo co roku spora część głosów oddawana w papierze jest nieważna właśnie z powodu takich niedopatrzeń, a wychwycić to możemy dopiero przy liczeniu głosów, kiedy jest już za późno – podkreśla Iwona Gibas z ZWM.

      Warto dodać, że w tym roku dopuszczone jest głosowanie hybrydowe, tzn. przy użyciu dwóch różnych sposobów głosowania. Przykładowo – jeśli mieszkaniec na zadanie regionalne zagłosuje na karcie papierowej, którą wrzuci do urny, ale nie wskaże wtedy zadania ogólnowojewódzkiego, to może to zrobić później przez Internet (oddając tylko 1 brakujący głos).

      Kiedy poznamy zwycięzców?

      Rozstrzygnięcie 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zaplanowano na jesień – wyniki poznamy do końca września 2023 r. Zadania, które wygrają głosowanie, będą mogły być realizowane już od początku 2024 r.

      Przypomnijmy, nabór zadań do 6. Edycji BO WM odbył się we wrześniu 2022 r. Wtedy to Małopolanie zgłosili 234 zadania – 230 z nich pozytywnie przeszło weryfikację wstępną i zostało przekazanych do oceny departamentów. Finalnie o głosy walczy teraz 198 z nich.

      - Teraz wszystko w rękach Małopolan – to oni zdecydują, które zadania są najlepsze. Głosować może każdy, kto mieszka w naszym województwie i ma skończone 16 lat. Nie wymagamy meldunku. Zachęcam wszystkich mieszkańców naszego województwa, aby wzięli rozwój Małopolski w swoje ręce! – mówi marszałek Witold Kozłowski.

      Masz pytania?

      W przypadku pytań do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie Budżetu Obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 536, (12) 61 60 982, mailowy: bo@umwm.malopolska.pl. Elementy graficzne kampanii promującej głosowanie, a także szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej: bo.malopolska.pl. Warto też polubić profil BO Małopolska na Facebooku https://www.facebook.com/bo.malopolska – gdzie na bieżąco są wrzucane najważniejsze informacje związane z Budżetem Obywatelskim WM.

     • Obchody Jubileuszu 100-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego

     • Bruno Rosenbeiger z klasy 2 A oraz jego opiekun dr Stanisław Garlicki zostali zaproszeni przez Pana prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego do Belwederu w Warszawie na uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego.

      Bruno wraz z 11 uczniami z całej Polski został wyróżniony ze względu na ocenę celującą z pracy napisanej w I części finału Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Uroczystość oprócz części oficjalnej uatrakcyjniło zwiedzanie wnętrz Belwederu i Łazienek Królewskich.  

     • Osiągnięcia naszych uczniów - Fizyka górą !

     • Olimpiada Fizyczna

      Zawody finałowe (III etap) 72. Olimpiady Fizycznej odbyły się w Warszawie w dniach 15-18 kwietnia 2023 r. Do finału zakwalifikowało się 78 uczniów z całej Polski, w tym 11 uczniów V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Byliśmy więc szkołą najliczniej reprezentowaną. Czterech uczniów V LO zdobyło tytuł laureata Olimpiady (również najwięcej wśród wszystkich laureatów).

      Laureaci:
      Michał Lipiec (3G)
      Jan Malawski (3D)

      Stanisław Sawicki (4G)
      Maksymilian Wdowiarz-Bilski (4E)

      Pozostali reprezentanci V LO uzyskali tytuły finalistów 72. OF:
      Piotr Borodako
      Hubert Działo
      Piotr Jędrzejczyk
      Maja Kokot
      Michał Mielnicki
      Tymoteusz Prostak
      Franciszek Ślusarczyk
      Maciej Ziobro

      Serdeczne Graulacje !

      Turniej Młodych Fizyków

      Turniej Młodych Fizyków to drużynowe zawody uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowane w Polsce od 1990 roku w powiązaniu z Międzynarodowym Turniejem Młodych Fizyków (International Young Physicists’ Tournament - IYPT).

      Turniej polega na opracowaniu rozwiązań zadanych problemów i ich przedstawieniu najpierw w formie pisemnej (I etap), a następnie w formie referatów i dyskusji nad przedstawionymi rozwiązaniami (półfinały w języku polskim, finał w języku angielskim). W zawodach turniejowych uczestniczą pięcioosobowe drużyny uczniowskie pod merytoryczną opieką nauczyciela. Strona internetowa turnieju: http://tmf.org.pl

      Bazyliszek" reprezentująca V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie w składzie:

      Natalia Gajewska (kapitan),
      Hubert Działo,
      Tymoteusz Prostak,
      Hanna Rybicka (wszyscy klasa 3G),
      Paweł Włoch (klasa 2E)

      pod merytoryczną opieką dr. Witolda Zawadzkiego zajęła 2. miejsce w półfinałowych zawodach Turnieju Młodych Fizyków, które odbyły się w sobotę 11 marca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

      Drużyna zakwalifikowała się do zawodów finałowych, które odbyły się 22 kwietnia w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, gdzie zdobyła 4 miejsce.
      Opiekunem drużyny podczas finałów był prof. Jacek Skoczylas.

      Gratulacje!

     • Sukcesy uczniów V LO w 52 Olimpiadzie Biologicznej 2022/2023

     • W dniach 21–23 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się zakończenie tegorocznej 52 Olimpiady Biologicznej. Do zawodów finałowych zakwalifikowało się 3 uczniów V LO.

      Tytuł laureata uzyskała Alicja Downar (3f) opiekun mgr Elżbieta Opozda - Zuchmańska.

      Finalistami Olimpiady Biologicznej zostali pozostali uczestnicy:

      Seweryn Stempak (4f) opiekun mgr Elżbieta Opozda - Zuchmańska

      Jan Cichoń (3h) opiekun dr Agata Stokłosa – Wojtaś

      Gratulacje !