• Informacje

    • Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie powstał w 2007 roku z inicjatywy uczniów liceum. Od 2008 roku chór pracuje pod kierunkiem Ewy Kieres, absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie. Mimo, że istnieje od kilku lat, zespół może pochwalić się wieloma osiągnięciami w konkursach regionalnych,ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Wśród najważniejszych wymienić należy: dwukrotne zdobycie Złotego Dyplomu na Małopolskich Spotkaniach Kolędowych (Kraków 2013, 2014), dwukrotne zdobycie Złotej Struny w Małopolskim Festiwalu Chóralnym "o Złotą Strunę" (Niepołomice 2012, 2013), Srebrny Kamerton i Nagrodę dla Najlepszego Debiutanta w Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (Bydgoszcz 2012 r.), udział w przesłuchaniach finałowych oraz koncercie galowym Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (Będzin 2013 r.), III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie (Rzeszów 2013 r.), Brązowy Dyplom w Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego (Rybnik 2013 r.).

     W repertuarze zespołu znajdują się utwory a capella różnych stylów i epok - od renesansu do współczesności, jednakże chór sięga również po dzieła wokalno-instrumentalne. W 2012 roku w Kolegiacie św. Anny zespół wykonał Glorię RV 589 Antonio Vivaldiego (koncert został powtórzony dwukrotnie w 2013 roku w Kościele Rektoralnym św. Marka oraz Bazylice OO. Karmelitów na Piasku).W bieżącym roku zespół zaprezentował mało znane polskiej publiczności Stabat Mater Emanuele Astorgi. Większe projekty zespołu obejmuje patronatem Prezydent Miasta Krakowa, natomiast patronami medialny są Telewizja Kraków oraz Radio RMF Classic.

     Chór współpracuje z innymi krakowskimi chórami licealnymi. Co roku organizuje wraz z Chórem II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego koncert kolęd. W tym roku do projektu tego dołączył Chór VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej.

     W roku ubiegłym zespół wystąpił z chórem VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego na koncertach "Pojedynek Chórów" w ramach Święta Ogrodów w Ogrodzie Domu Mehoffera.

     Od 2012 r. chór współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie - Oddział Dom Mehoffera oraz Europeum - koncertując m.in. w ramach Krakowskiej Nocy Muzeów (2013 r.). W 2012 r. zespół przygotował oprawę muzyczną spektaklu krakowskiego Teatru Hagiograf "Oblicza imion - Naród jest z Ducha".

     W tym roku zespół nawiązał współpracę z Domem Opieki Społecznej nr 4 w Krakowie, wykonując koncert kolęd dla podopiecznych placówki.

     W 2013 r. zespół nawiązał współpracę z włoskim chórem młodzieżowym Coro Giovanile Ad Maiora, czego efektem był wyjazd młodzieży do Bolonii (20-25 marca b.r.) gdzie zespół koncertował w Palazzo Accursio - Capella Farnese oraz w Centro Interculturale Zonarelli.

     Chór stale się rozwija i podejmuje różne inicjatywy i wyzwania artystyczne. Młodzi ludzie mają możliwość zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i historii muzyki, poznać arcydzieła literatury chóralnej różnych epok, rozwijać swoje talenty wokalne, uczyć się współpracy i odpowiedzialności. Poprzez projekty wokalno-instrumentalne zespół ma możliwość współpracy z profesjonalnymi śpiewakami i instrumentalistami (Zespół Il Vento, Orkiestra ICON).

     Regularnie od kilku lat zespół wyjeżdża na warsztaty wakacyjne (i nie tylko) by podnosić stale swój poziom. Praktykujemy również jedno lub dwudniowe warsztaty w Krakowie, zarówno chóralne jak i z zakresu emisji głosu.

     Wielu absolwentów chóru rozwija swoją pasję w zakresie śpiewu w szkołach muzycznych lub w chórach akademickich. Inni zostają i wspierają swym głosem chór V Zakładu.