Spotkanie z rodzicami

Dodane przez

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie z Nauczycielami w ramach dnia otwartego, które odbędzie się 8 listopada 2018 r. - czwartek.


godz. 17:30 - spotkanie z Wychowawcami
godz. 18:00 - dyżur Nauczycieli w pokoju nauczycielskim oraz zapleczach pracowni przedmiotowych.


Gorąco zapraszamy!

 

 

  Klasa 1a – sala 19                              Klasa 1e – sala 21                              

  Klasa 1b – sala 29                              Klasa 1f – sala 17

  Klasa 1c – sala 27                              Klasa 1g – sala 22

  Klasa 1d – sala 31                Klasa 1h – spotkanie z wychowawcą 15  listopada

  

   Klasa 2a – sala 35                                 Klasa 2f – sala 14

   Klasa 2b – sala 20                                 Klasa 2g – sala 13

   Klasa 2c – sala 37                Klasa 2h – spotkanie z wychowawcą 15  listopada

   Klasa 2d – sala 3                                   Klasa 2i – sala 13b

   Klasa 2e – sala 13a                                Klasa 2j – sala 18

 

  Klasa 3a – sala 1                                 Klasa 3e – sala 15

  Klasa 3b – sala 32                               Klasa 3f – sala 26

  Klasa 3c – sala 36                               Klasa 3g – sala 2

  Klasa 3d – sala 25                               Klasa 3h – sala 24

  Klasa 3i – sala 28                    Klasa 3j – spotkanie z wychowawcą 15 listopada

 

2 wykład z cyklu "Wykładów medycznych"

Dodane przez

 

Dzisiaj w godzinach popołudniowych odbył się 2 wykład z serii „Wykładów medycznych” prowadzonych przez lekarzy Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Tematem dzisiejszego spotkania była: ortopedia – kończyny górne i dolne, które przedstawił
dr n. med. Przemysław Pękala.

Dziękujemy

 

 

 List Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty

Dodane przez

W dniu dzisiejszym  Stanisław Pietras Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Witkowskiego otrzymał list od Pani Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty,
który umieszczamy poniżej.

Serdecznie dziękujemy !

Drodzy Absolwenci

Dodane przez

Drodzy Absolwenci

Jeśli zamierzacie w tym roku szkolnym zdawać egzamin maturalny, proszę nie wypełniajcie deklaracji maturalnej ręcznie !

Aby wypełnić deklarację należy wejść na stronę internetową:

https://deklaracja.edu.pl/1261051410L wypełnić ją, wydrukować, podpisać
a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019r. (1 października deklaracja wstępna nie jest wymagana od absolwenta, którzy zdali maturę w roku 2018 lub wcześniej) przynieść do szkoły do gabinetu wicedyrektor V LO -  Agaty Brezdeń.

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej z roku szkolnego 2015/2016
i 2016/2017 oraz absolwent LO z roku szkolnego 2014/2015, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019r. –7 lutego 2019r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019r. –7 lutego 2019r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Z poważaniem
Agata Brezdeń
Zastępca Dyrektora

Występ Chóru V LO

Dodane przez

 

W ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę dzisiaj popołudniu
wystąpił Chór V LO pod dyr. Ewy Kieres.
Następnie przy akompaniamencie fortepianowym Weroniki Gryboś uczennicy klasy 1A,
widownia wspólnie z chórem  śpiewała pieśni patriotyczne.

 Dyrekcja V LO składa podziękowania  organizatorowi wydarzenia prof. Rafałowi Kobylcowi , Pani dyrygent Ewie Kieres,  chórzystom oraz Publiczności.

 

 

Literackie spory o polskość

Dodane przez

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
w środę, 7. listopada, w auli szkolnej odbędą się dwa wyjątkowe spotkania zorganizowane pod wspólny hasłem Literackie spory o polskość .
O godz. 12:00 spotkamy się z Markiem Harnym, autorem kryminałów i powieści niepokornych
i zastanowimy się wspólnie, czy Polacy wciąż śnią sny wojenne (klasy biorące udział:1G, 1A, 2H, 3A, 2B) zaś o  godz. 13:00 wysłuchamy wykładu dra hab. Mateusza Antoniuka (UJ), który opowie o początkach niepodległości w literaturze(zaproszone klasy: 1D, 2A,2J,1B, 3B)

 


VI Dyktando Niepodległościowe

Dodane przez

 

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

informujemy o tym , że

9 października 2018 r. biblioteka szkolna zorganizowała i przeprowadziła eliminacje szkolne do międzywojewódzkiego konkursu VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”.
Opiekunem naukowym był dr Marcin Chruściel.

Organizatorami konkursu są Fundacja „Zawsze warto” i  Stowarzyszenie Polonistów. Konkurs przeprowadzany jest jednocześnie w sześciu województwach. Uczestnicy w tej edycji pisali tekst  „Wojna to nie tylko męska sprawa”. Każda szkoła  biorąca udział w konkursie mogła zgłosić do etapu wojewódzkiego tylko 10 uczniów, którzy spełnili wymagania konkursowe. Miło nam poinformować, że do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się wszyscy laureaci etapu szkolnego.

Dnia 5 listopada odbyło uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Fundatorem nagród była Rada Rodziców 

Oto nasi zwycięzcy:    

I   miejsce                                   Michał Gałka  kl. 3b

II  miejsce   ex aequo                Julia Drozd  kl.  1g   

                                                    Tomasz Ślusarczyk kl. 2g

III  miejsce  ex aequo               Alicja Szklarska  kl. 1d

                                                    Szymon Król   kl. 2h

IV  miejsce                                 Weronika Leniartek  kl. 1b

V   miejsce                                  Szymon Kwapiszewski  kl. 2b

VI  miejsce                                 Ewa Kożuch  kl. 3d

VII  miejsce                                Barbara Parol  kl. 1h

VIII  miejsce                              Agnieszka Wiecha kl. 3j

                                                                          GRATULUJEMY

Etap wojewódzki odbędzie się 7 listopada 2018 r.

 


Niepodległa

Dodane przez

KALENDARIUM OBCHODÓW
STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ

 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE

 

 1.  23 X 2018, godz. 11.00 w Auli V LO – Wielki szkolny finał kahoota o niepodległości (historia
                    Polaków w latach 1764-1923),

2.   6 XI 2018, godz. 16.00 w Auli V LO – występ chóru V LO pod dyr. Prof. Ewy Kieres, na
                    koniec wspólne śpiewanie,

3.   7 XI 2018, godz. 12.00-14.00 w Auli V LO – Sesja naukowa: Literackie spory o polskość
                   i patriotyzm. (W trakcie sesji zostaną ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu
                   Literackiego),

4.   8 XI 2018 w Auli V LO – koncert patriotyczny, pieśni w wykonaniu kilku chórów
                  (koncert otwarty),

5.   9 XI 2018, godz. 9.00 -10.00 w Auli V LO – czytanie wierszy patriotycznych,

6.   9 XI 2018, godz. 11.11 – wspólne śpiewanie Hymnu Państwowego,

7.   9 XI 2018, godz. 12.00 – 14.00 w Auli V LO – historyczna sesja naukowa z prezentacjami  
                   uczniów V LO,

8.  13 XI 2018, godz. 10.00-11.30 w Auli V LO – debata historyczna Legiony polskie – mit
                 i historia
z udziałem prof. Andrzeja Chwalby oraz prof. Mariusza Wołosa,

9.  15 XI 2018 w Auli V LO – zaduszkowy koncert patriotyczny.

Małopolska Chmura Edukacyjna

Dodane przez

 

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższychuczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu: 369 865,79  

Kwota dofinasowania:  351 043,06  zł (trzysta pięćdziesiąt jeden czterdzieści trzy zł 06/100)

Realizatorzy projektu:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9. (tel. 012 422-96-79)

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9. (tel. 012 633-73-92)

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.(tel. 012 648 42 76)

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12. (tel. 012 422 92 31)

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego (tel. 012 637 42 91)

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24. (tel. 012 421 15 71)

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8. (tel. 012 633 11 97)

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44. (tel. 012 422 32 20)

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, ul. Monte Casino 31. (tel. 012 269 15 57)

Zespół SzkółGastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16. (tel. 012 644 50 19)

Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235. (tel. 012 637 46 69)

Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5. (tel. 012 422 64 43)

W biurze projektu (oraz u pozostałych realizatorów): Ułanów 9, 31-450 Kraków – dostępny regulamin i  wszystkie dokumenty projektowe.

 

Izrael - projekt " Różnorodność i dialog"

Dodane przez

 

Od kilku dni prof. Grażyna Zagórny i prof. Michał Niedźwiedź wraz z grupą naszych uczniów przebywają na wymianie międzyszkolnej w Izraelu. Szkoła nasza wraz ze szkołą partnerską
w Yavne realizuje projekt "Różnorodność i dialog", poznaje kulturę , odwiedza ciekawe miejsca – np. Masada, Qumran i Morze Martwe. W niedzielę odbyło się  spotkanie z panią Bianką Goldman pochodzącą z Bielska i panem Marcelem Goldmanem pochodzącym z Krakowa.
Młodzież wysłuchała opowieści o czasach  wojennych i późniejszych historii, które opowiadali piękną polszczyzną.Przed nimi dwa dni w Jerozolimie.