Aktualny plan lekcji 2018/2019

Dodane przez


ŚLUBOWANIE

Dodane przez

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA


16 października w Auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste ślubowanie dla uczniów  klas pierwszych.

 
Uroczystość Ślubowania uświetniło również   uhonorowanie   przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V LO czterech  absolwentów roku 2018 za największą liczbę  osiągnięć w szkole w ciągu 3 lat nauki.
 Zostali nimi:
Barbara Kraus
Martyna Sulima Samujłło
Jakub Dziadur
Mateusz Trela

 

 Ale to nie wszystko!
1.    Dwaj Absolwenci Daniel Golec i Piotr Załęski otrzymali  „Gorejące Srebrne Serca XVI 
       Kierownika V Zakładu”
2.    Pan Dyrektor Stanisław Pietras wręczył nagrodę za konkurs o Patronie Szkoły.
      Zwycięzcą konkursu został Jacek Kołacz z klasy I B a drugie miejsce ex aequo zdobyli:     
      Julia Drozd z klasy IG i Mateusz Kukułka z 1E
3.    Przedstawiciele Zarządu SAiP wręczyli dyplomy gratulacyjne dwóm stypendystkom 
       programu stypendialnego „MOJE K5” ufundowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów     
       i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
      Stypendium otrzymały: Emilia Torbus klasa 2F i Amelia Chłosta z klasy 1F.

GRATULACJE !


Niepodległa

Dodane przez

KALENDARIUM OBCHODÓW
STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE

  • 23 X 2018 godz. 11.00 w Auli V LO – Wielki szkolny finał kahoota o niepodległości (historia  Polaków w latach 1764-1923),
  • 6 XI 2018 godz. 16.00 w Auli V LO – występ chóru V LO pod dyr. Prof. Ewy Kieres, na koniec wspólne śpiewanie,
  • 7 XI 2018 w Auli V LO – Sesja naukowa: Literackie spory
  • o polskość i patriotyzm. (W trakcie sesji zostaną ogłoszone wyniki Szkolnego Konkursu Literackiego),
  • 8 XI 2018 w Auli V LO – koncert patriotyczny, pieśni
  • w wykonaniu kilku chórów (koncert otwarty),
  • 9 XI 2018 godz. 9.00 -10.00 w Auli V LO – czytanie wierszy patriotycznych ,
  • 9 XI 2018 godz. 11.11 – wspólne śpiewanie Hymnu Państwowego,
  • 9 XI 2018 godz. 12.00 – 14.00 w Auli V LO – historyczna sesja naukowa z prezentacjami uczniów V LO,
  • 15 XI 2018 w Auli V LO – zaduszkowy koncert patriotyczny.

Debaty oksfordzkie

Dodane przez

Z początkiem sezonu debat oksfordzkich reprezentacja naszej szkoły w składzie: Paweł Freitag, Barbara Węgrzyn, Józef Bartosz oraz Stanisław Herjan zajęła

PIERWSZE MIEJSCE

w ogólnopolskim turnieju Veritatis et Rationis w finale pokonując drużynę z Bielska Białej 9:0 w dużych punktach.

 

Dodatkowo mówcą turnieju został Józef Bartosz przy czym reszta drużyny zajmowała miejsca  tuż za nim. Cała drużyna składa serdeczne podziękowania tutorowi, zeszłorocznemu absolwentowi, którym jest Franek Białek!

                                                                                                                             GRATULACJE

Zmarł prof. Zbigniew Mazurek

Dodane przez

 

Szkolny Konkurs Literacki

Dodane przez

EDYCJA SPECJALNA, Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ!

Drogie Uczennice i Uczniowie V LO !            

Gorąco zachęcamy do udziału  w kolejnej edycji  Szkolnego Konkursu Literackiego,
poświęconej idei wolności i tematowi walki  Polaków o odzyskanie niepodległości,
głównie w czasach zaborów. Wszystkie informacje dostępne w regulaminie konkursu.

Pozdrawiam
Agata Brezdeń

Konkurs Artystyczny „Niepodległa"

Dodane przez

Z radością ogłaszamy konkurs plastyczno-fotograficzny zorganizowany w naszej szkole w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Szczegóły (temat, technika prac, itp.) znajdują się w zamieszczonym regulaminie. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace będzie można podziwiać podczas wystawy zorganizowanej w naszym liceum.

Serdecznie zapraszamy!

Drodzy Absolwenci

Dodane przez

Drodzy Absolwenci

Jeśli zamierzacie w tym roku szkolnym zdawać egzamin maturalny, proszę nie wypełniajcie deklaracji maturalnej ręcznie !

Aby wypełnić deklarację należy wejść na stronę internetową:

https://deklaracja.edu.pl/1261051410L wypełnić ją, wydrukować, podpisać
a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019r. (1 października deklaracja wstępna nie jest wymagana od absolwenta, którzy zdali maturę w roku 2018 lub wcześniej) przynieść do szkoły do gabinetu wicedyrektor V LO -  Agaty Brezdeń.

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej z roku szkolnego 2015/2016
i 2016/2017 oraz absolwent LO z roku szkolnego 2014/2015, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019r. –7 lutego 2019r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019r. –7 lutego 2019r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Z poważaniem
Agata Brezdeń
Zastępca Dyrektora

Spotkanie z Rodzicami

Dodane przez

Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na pierwsze, powakacyjne, spotkanie Rodziców z wychowawcami klas, które odbędzie się  6 września (czwartek) o godz. 17.30 w następujących salach:
 
Klasa 1a – sala 25      Klasa 1e – sala 21                              
Klasa 1b – sala 1        Klasa 1f – sala 19
Klasa 1c – sala 27      Klasa 1g – sala 22
Klasa 1d – sala 5        Klasa 1h – sala 28
 

Klasa 2a – sala 35       Klasa 2f – sala 14
Klasa 2b – sala 32       Klasa 2g – sala 24
Klasa 2c – sala 37       Klasa 2h – sala 16
Klasa 2d – sala 3         Klasa 2i – sala 13b
Klasa 2e – sala 13a     Klasa 2j – sala 18
 
Klasa 3a – sala 29       Klasa 3e – sala 15
Klasa 3b – sala 20       Klasa 3f – sala 26
Klasa 3c – sala 36       Klasa 3g – sala 2
Klasa 3d – sala 17       Klasa 3h – sala 13
Klasa 3i – zebranie w środę 5.09 godz. 17:00 sala 27                        
Klasa 3j – sala 31

Z poważaniem
Agata Brezdeń
Zastępca Dyrektora

Giełda podręczników 2018

Dodane przez

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedażą oraz kupnem używanych pomocy naukowych do brania udziału w Giełdzie Podręczników!


Harmonogram:

3-5 września - zbiórka książek
8 września o godzinie 9 rano - start internetowej sprzedaży

Wszystkie szczegóły a także instrukcja znajdują się pod adresem 

Zbiórka książek odbywa się w godzinach 8.45 - 14.45 w trakcie przerw w szkolnej salce do aerobiku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy gielda@v-lo.krakow.pl

Z poważaniem
Monika Palonek