Praca Szkoły w wakacje

Dodane przez

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym sekretariat Szkoły jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 12:00.

Spotkanie z Rodzicami

Dodane przez

Dyrekcja V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie informuje, że spotkanie Rodziców uczniów klas I (rok szkolny 2015/16) z Dyrektorem Szkoły  odbędzie się dnia 8 lipca 2015 roku o godzinie 17.00 w Auli Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie, a następnie w wyznaczonych salach w szkole z Wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy.

2 miejsce CanSat 2015

Dodane przez

Z przyjemnością informujemy, iż uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego
w Krakowie wchodzący w skład drużyny TechSwarm pod opieką prof. Grzegorza Hermana zdobyli 2 miejsce w 2015 European CanSat Competition w kategorii Beginners. Konkurs ten jest organizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. Tegoroczny finał odbył się w dniach 24-28 czerwca w Santa Cruz, Portugalia.


W skład drużyny wchodzili:
- Adam Pardyl - lider drużyny, programista (V LO w Krakowie, kl. 2E),
- Mateusz Maćkowski - programista (V LO w Krakowie, kl. 2E),
- Marcin Pham - specjalista ds. Public Relations i gromadzenia funduszy (V LO w Krakowie,
kl. 2D),
- Piotr Bujakowski - programista (V LO w Krakowie, kl. 2E),
- Łukasz Jeleń - specjalista ds. mikrokontrolerów i elektroniki (ZS Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu),
- Andrzej Laczewski - specjalista ds. mikrokontrolerów i elektroniki (ZS Łączności w Krakowie),
- Szymon Grabowski - specjalista ds. elektroniki i mechaniki (ZS Łączności w Krakowie),
- Artur Jamro - programista (I LO w Nowym Sączu),
- Arkadiusz Szczepanek - fizyk (I LO w Nowym Sączu)

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !

Zapytanie o cenę - wyniki

Dodane przez

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zamieszczona jest ocena ofert oraz wybór oferty na: zapytanie o cenę na zakup 21 zestawów komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych oraz drukarki monochromatycznej laserowej - termin składania ofert 29.06.2015 r. 8:30.

Tablica pamiątkowa

Dodane przez

 

TABLICA PAMIĄTKOWA DLA DYREKTORA MIECZYSŁAWA STEFANOWA

Czym bylibyśmy, gdyby nam odebrano pamięć? Czy istniałaby jeszcze wówczas jakakolwiek przeszkoda, by zamienić społeczeństwo w rój termitów lub pszczół? Człowieka, który gospodaruje swobodnie bogactwem pamięci, nie można kształtować w dowolny sposób. Pamięć staje się w takich wypadkach instrumentem oporu – potężnym
i nieuchwytnym.

(J. Tomkowski „Dom chińskiego mędrca”)

Dyrektor Mieczysław Stefanów kierował V Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Witkowskiego przez długich 20 lat – od 1972 do 1992 roku, ale najserdeczniejszy kontakt ze szkołą utrzymał do końca;

zmarł 29 czerwca 2013 roku.

Stał się symbolem genius loci Piątki, Jego niezwykłość polegała na darzeniu uczniów i nauczycieli 5. Zakładu codzienną, życiodajną życzliwością, dobrem, które okazało się kluczowe dla kilkunastu roczników Witkowskiego. Jedni
z nas pamiętają Go jako obdarzonego poczuciem humoru nauczyciela geografii, drudzy jako Dyrektora dbającego o poziom nauczania i atmosferę
w szkole, wreszcie, z satysfakcją pamiętamy – Przyjaciela. Czas Jego kierowania Zakładem przy ulicy Studenckiej to także trudne czasy PRL-u,
w tym stanu wojennego. Odwaga i mądrość Pana Stefanowa ochroniła w tym czasie wielu uczniów, dla których nie było miejsca w innych szkołach. Wszyscy zawdzięczamy Mu kształtowanie naszej tożsamości, która bez pamięci o Nim byłaby niepełna.

Dlatego z przyjemnością dzielimy się informacją o inicjatywie ufundowania Tablicy Pamiątkowej poświęconej Dyrektorowi Mieczysławowi Stefanowowi. Całą wspólnotę Piątki – absolwentów, rodziców uczniów, nauczycieli
i sympatyków prosimy o wsparcie idei – wykupowanie cegiełek, które wzbogacą fundusze zbierane na wykonanie tablicy pamiątkowej.

Osoby partycypujące w realizacji pomysłu będą uhonorowane wpisem na liście Fundatorów.

Wszelkie inne pomysły służące realizacji projektu prosimy przedstawiać Dyrekcji V LO i/lub przedstawicielom Stowarzyszenia Absolwentów.

Uprzejmie prosimy o wykupywanie cegiełek o wartości:

20 zł - cegiełka srebrna
50 zł - cegiełka złota
100 zł - cegiełka platynowa

Każdy ofiarodawca może dokonać wpłaty za kilka cegiełek.

Dane konta:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO

55 1240 4650 1111 0010 5212 6553 z dopiskiem:
"Na tablicę pamiątkową"

 


(Pełny regulamin zbiórki dostępny jest tutaj: Regulamin zbiórki)

 

Zakończenie roku szkolnego

Dodane przez

Dyrekcja V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie zaprasza wszystkich uczniów i profesorów na Mszę św. która odbędzie się w Kolegiacie św. Anny  26 czerwca  br. o godzinie 10.00. Po Mszy św. w wyznaczonych salach odbędą się spotkania z wychowawcami oraz rozdanie świadectw.

Dyrekcja przypomina uczniom, że dzień 26 czerwca jest dniem galowym.

Odbiór wyników matury

Dodane przez

Odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego 2015, odbędzie się we środę 1 lipca w godzinach 10.00-12.00 w wyznaczonych salach na parterze  szkoły.

Zapytanie o cenę

Dodane przez

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zamieszczone jest zapytanie o cenę na zakup 21 zestawów komputerów stacjonarnych, urządzenia do transmisji danych cyfrowych oraz drukarki monochromatycznej laserowej - termin składania ofert 29.06.2015 r. 8:30.

Zapraszamy do składania ofert.

Wywiadówka

Dodane przez

Zapraszamy Szanownych Rodziców na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się w czwartek, 18 czerwca.

o 17.30 spotkanie z Wychowawcami w pracowniach.

o 18.00 dyżur nauczycieli w pokoju nauczycielskim i zapleczach pracowni.

Dyrekcja informuje, że zebrania klas 1A, 1F, 2A, 2G odbyły lub odbędą się w innych terminach, ustalonych z Wychowawcami.

Zapraszamy do udziału!

Astronomiczne laury

Dodane przez

Z przyjemnością informujemy, że uczennica V LO – Karolina Jarosik z klasy 2J zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Młodych Talentów Astronomicznych im. Jana Goodricke’a organizowanym przez czasopismo „Astronomia”. Poza nagrodą główną Karolina otrzymała także możliwość publikacji nagrodzonego artykułu we wspomnianym periodyku. Gorąco gratulujemy!