Zaduszki bluesowo-jazzowe

Intencją zorganizowania RYSZARDOWOZAPAŁOWYCH PIĄTKOWO-ZAKŁADOWYCH ZADUSZEK BLUESOWO-JAZZOWYCH w V LO było utrwalenie pamięci o zmarłym w 2008 r. „największym fizyku wśród muzyków i największym muzyku wśród fizyków” – profesorze Ryszardzie Zapale, który dał się poznać nie tylko jako kompetentny dydaktyk, ale również jako przyjaciel młodzieży naszego liceum.

Koncert, który rozpoczęło utrzymane w ciepłym tonie wystąpienie dyr. Stanisława Pietrasa przypominające postać profesora Ryszarda Zapały, zawierał w swojej warstwie muzyczno-wokalnej zarówno utwory nostalgiczno-liryczne, jak bluesowe a także kompozycje utrzymane w nieco żywszej tonacji. Szkolni instrumentaliści i wokaliści z jedenastu klas

( IA, IF, IIC, IID, IIF, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIG ) włożyli wiele inwencji w przygotowanie repertuaru oraz zaangażowania i pracy, by sama prezentacja osiągnęła odpowiedni dla rangi wydarzenia, pułap. Żywiołowa reakcja licznie zgromadzonej publiczności, która szczelnie wypełniła aulę szkolną, potwierdziła wysoki poziom wykonawczy. Dopełnieniem koncertu były dwa popisy recytatorskie.

Oto nazwiska wykonawców, które warte są zapamiętania (w układzie alfabetycznym):

Grzegorz Cholewa, Karol Chrupczalski, Bogusław Dunaj, Maciej Haberka, Dominika Jaszczyńska, Stanisław Jastrzębski, Staś Łenyk (gościnnie), Zygmunt Łenyk, Piotr Moczurad, Piotr Napiórkowski, Arkadiusz Półtorak, Dominika Prokurat, Piotr Różycki, Martyna Stachaczyk, Zuzanna Spisak, Leszek Szklarczyk, Mikołaj Trąbka, Urszula Wojnarowska, Adam Wołek.

Opiekę nad przygotowaniami do koncertu sprawowali: Małgorzata Berkowicz-Małek, Katarzyna Bajer i Andrzej Błaszkiewicz.

 

Poniżej nagranie z "zerowych" zaduszek w roku 2008: