Kółko teatralne

Kółko teatralne 2018

Kółko teatralne 2017

Kółko teatralne 2016

Kółko teatralne 2015

Kółko teatralne 2014

Kółko teatralne 2012

Kółko teatralne 2011

Kółko teatralne 2010

Kółko teatralne 2009

Kółko teatralne 2008

Kółko teatralne 2006

Kółko teatralne 2005

Kółko teatralne 2004

Organizacja i prowadzenie: Prof. Elżbieta Napiórkowska i Prof. Magdalena Płaneta

Kółko Teatralne, nazwane przez nas English Drama Class, powstało po opracowaniu i wdrożeniu własnego programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów w zakresie kultury i literatury krajów anglosaskich. Od 2003 roku systematycznie spotkamy się z młodzieżą V LO. Celem naszych spotkań są przyjemne i twórcze warsztaty teatralne, ale również przygotowanie uczniów do występów na festiwalach, przeglądach i konkursach teatralnych i recytatorskich. W zajęciach opartych na autorskim programie wykorzystujemy różnorodne sztuki z literatury angielskiej i amerykańskiej, czy przekłady dzieł międzynarodowych.

Pracę kółka teatralnego na początku każdego roku szkolnego rozpoczynamy od drobnych zadań ruchowych (ćwiczenia mimiczne – gestów, ruchów, uczuć, sytuacji, etc.), głosowych czy aktorskich. Następnie pojawiają się proponowane przez nasz sztuki celem czytania tekstu z podziałem na role, zwracając jednocześnie dużą uwagę na głos (intonacja, emisja, uczucia). Na tym etapie staramy się zaangażować wszystkich uczniów w różnorodne role, aby poznali swoje preferencje. Kolejny krok należy do uczniów, którzy samodzielnie czy z naszą pomocą dobierają teksty i role dla siebie. Ze względu na fakt, że jednym z celów naszych spotkań jest przygotowanie uczniów do udziału w przeglądach i festiwalach, muszą oni pamiętać np. o limicie czasu (15 min. – punkt regulaminu festiwalu) dobierając teksty. Uczniowie mogą wybierać oryginalne sztuki, ich fragmenty, bądź nawet przygotować własny scenariusz. Dokonanie wyboru równoznaczne jest z podjęciem szczegółowej pracy nad tekstem, strojem, scenografią, oprawą muzyczną, itp. Uczniowie w swoich zespołach uczą się tekstu i wtedy możliwe są próby na scenie, w trakcie których systematycznie szlifujemy wymowę, dopracowujemy ruch sceniczny, scenografię. Zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy uczniów i naszej jest występ w festiwalach i przeglądach, czy pokaz szkolny. Dowodem naszego zaangażowania w działalność kółka teatralnego, a przede wszystkim zaangażowania uczniów są liczne nagrody i dowody uznania.

 1. III Miejsce dla Zespołu  V Liceum Ogólnokształcącego w VIII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim w Rybniku (2002 rok) za spektakl Dog Eats Dog
 2. I Miejsce Indywidualne dla Darii Izdebskiej w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim w Lublinie (27-28 lutego 2004 roku)
 3. III Miejsce dla Zespołu V Liceum Ogólnokształcącego (Agnieszki Gawron i Wojciecha Okrzesika) w I Krakowskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w Krakowie (3 czerwca 2004 roku) za spektakl The Man in the Box Roberta Mauro
 4. Nagroda za Najlepszą Rolę Męską I Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w Krakowie dla Wojciecha Okrzesika (3 czerwca 2004 roku)
 5. I Miejsce dla Zespołu V Liceum Ogólnokształcącego (Magdaleny Bieńko i Wojciecha Okrzesika) w XI Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku (17 lutego 2005 roku) za spektakl The Man in the Box Roberta Mauro
 6. Nagroda dla Najlepszego Aktora XI Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku dla Wojciecha Okrzesika (17 lutego 2005 roku)
 7. Nagroda Specjalna dla Najlepszego Zespołu (Magdaleny Bieńko i Antoniny Turnau) XII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku (30 marca 2006 roku) za spektakl The Creation of the World and Other Business Artura Millera
 8. Nagroda dla Najlepszego Aktora XII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku dla Antoniny Turnau (30 marca 2006 roku)

 

W pracy z aktorami kółka teatralnego wykorzystujemy następujące fachowe książki:

 • Theatre Games for Young Performers. Improvisations and Exercises for Developing Acting Skills – Maria C. Novelly
 • Great Scenes and Monologues for Actors – Michael Schulman, Eva Mekler
 • Scenes for Young Actors – Lorraine Cohen
 • One Act Plays for Acting Students – Norman A. Bert
 • Twenty-four Favourite One Act Plays – Bennett Cerf, Van H. Cartmell
 • Three One-act Plays – Woody Allen
 • The Actor’s Book of Scenes from New Plays – Eric Lane, Nina Shengold
 • Monologues for Teenage Girls: Love and Stuff – Susan Pomerance
 • Monologues for Young Men and Women: Teenage Mouth – Roger Karshner
Jak również wyselekcjonowane (ciekawe) sztuki:
 • A Marriage Proposal – Antoni Czechow
 • The Crucible – Arthur Miller
 • The Creation of the World and Other Business – Arthur Miller
 • The Man in the Box – Roberto Mauro
 • The Rainy Afternoon – William Inge
 • Play it Again, Sam – Woody Allen
 • Death Knocks – Woody Allen
 • Steel Magnolias – Robert Harling
 • Miodzie, jestem domem – Stanisław Barańczak
 • I love Lucy – monolog z serialu komediowego
 • The American Dream, The Zoo Story, The Sandbox – Edward Albee
 • You're Invited - Darren Canady
 • Scary Question - Wayne Rawley
 • Creatures - Janet Allard
 • The Gingerbread Lady - Neil Simon
 • The Bear - Antoni Czechow
 • Peoplespeak - John Augustine
 • HR - Eric Coble
 • The Way of All Fish - Elaine May
 • Mere Mortals - David Ives
 • Rabbit Hole - David Lindsay-Abaire
 • Time Flies - David Ives

Główne kierunki działalności kółka teatralnego w języku angielskim można ująć w następujących punktach:

 • nauka języka angielskiego w niekonwencjonalny sposób,
 • rozwijanie uzdolnień i pasji młodzieży,
 • zaproponowanie uczniom interesującej formy spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postawy zaangażowanej twórczo,
 • pogłębianie zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą i literaturą angielskiego obszaru językowego,
 • podniesienie stopnia zadowolenia uczniów ze swych osiągnięć,
 • pośredni wpływ na podejmowany przez uczniów wybór przyszłych studiów (czy na Filologii Angielskiej, czy na wydziale aktorskim PWST),
 • kontynuawanie tradycji teatralnych V LO zapoczątkowanych przez Dyrektora Potoczka.


Zapraszamy na warsztatowe zajęcia Kółka Teatralnego w Języku Angielskim!!!