Rok 2016/17

III Memoriał dyr. Mieczysława Stefanowa