W sieci designu

Uczniowie naszej szkoły Anna Fic , Aleksandra Nowak, Monika Pasternak, Natanael Spisak, Bogumiła Szklarczyk i Dominika Wilkosz wraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu od listopada 2010 r. uczestniczą w programie naukowo-dydaktycznym, prowadzonym w ramach współpracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydziału Architektury Wnętrz. Część tego projektu została zakończona wystawą na II Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w dniach 8 i 9 marca. Projekt nosi nazwę: „W SIECI DESIGNU”. Wybrano Facebooka jako narzędzie projektowe i założono, że sam proces projektowania, jak i szybkie zmiany technologiczne, wymuszają dobór „środków” do „celów”. Biorąc pod uwagę, że nasz cel w efekcie przyjmuje formę dosyć niestabilną, przewidujemy jedynie zasadę, że istotne jest „jak” to się robi (projektuje) – a nie „co” (się projektuje).

Tak więc praca naszych uczniów odbywa się w przestrzeni „mentalnej” odbiorcy, natomiast środki przekazu są jedynie wyrazem rozumienia platońskiej filozofii, że rzeczywistość składa się z idei i rzeczy.

Podczas konferencji 9 marca w Krakowskim Bunkrze Sztuki została zaprezentowana przed publicznością ze środowiska artystów polskich i zagranicznych większość prac uczniów ILO w Przemyślu oraz V LO w Krakowie. Pokaz wzbudził podziw i zainteresowanie, ponieważ prace naszych uczniów były wykonane na najwyższym poziomie zarówno artystycznym jak i technicznym. Komentowane również były treści oraz przesłania zawarte w pracach.

Spotkanie prowadzone było przez Pana prof. Ryszarda Michalskiego i Panią prof. Joannę Kubicz - profesorów ASP w Krakowie.