Kresy

„Kultury, religie i tradycje dawnych Kresów Polski”.

Istotą projektu jest prawdziwie sentymentalna podróż w stronę zaginionych światów kultur, religii i tradycji dawnych terenów wschodniej Rzeczpospolitej.

Wyprawa rozpoczyna się już kilka miesięcy wcześniej. Uczniowie uczestniczący w projekcie dzielą się na cztery zespoły, które zajmują się przygotowaniem prezentacji dotyczących codziennego życia, historii, zwyczajów i tradycji religijnych w kulturze Prawosławnej, Grekokatolickiej, Ormiańskiej i Żydowskiej. Na kolejnych lekcjach wychowawczych, grupy, w różnorodny sposób ( audiowizualny, teatralny, warsztatowy, wykładowy) przedstawiają sobie nawzajem efekty swoich historycznych poszukiwań.

Ostatnim etapem projektu jest wiosenny wyjazd na Ukrainę. W poszukiwaniu śladów dawnych, wielobarwnych, przenikających się nawzajem tradycji odwiedzamy miejsca najbardziej z nimi związane. Kulminacyjnym momentem jest uczestnictwo w przygotowaniach i obchodach prawosławnych świąt Wielkiej Nocy w Ławrze Poczajowskiej. Po drodze odwiedzamy między innymi Lwów, Żółkiew, Podhorce, Olesko, Złoczew,Zbaraż, Czortków, Jazłowiec, Buczacz, Okopy Trójcy św., Chocim, Kamieniec Podolski, Czerniowce, Kołomyję...i wiele miejsc, których obrazy na długo pozostają w naszych sercach i duszach.

 

Opiekunowie projektu:

Renata Skorczyńska

Michał Niewiński