Wszechnica Witkowskiego

Wszechnica Witkowskiego powstała jako inicjatywa edukacyjna V LO w roku 2003. Spotkanie nauczycieli "piątki" (prof. prof. Marii Magdaleny Hryniewicz, Bożeny Ostachowskiej-Kos i Dariusza Pasieki) z Dyrektorem Instytutu Polonistyki UJ, profesorem Andrzejem Borowskim, pozwoliło na ustalenie formuły współpracy: cyklicznych wykładów naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w murach naszego Liceum.

Historia Wszechnicy

Wszechnica Witkowskiego 2008/09

Wszechnica Witkowskiego 2009/10

Wszechnica Witkowskiego 2010/11