Ogłoszenia

 

 

Drodzy   Absolwenci

Jeśli zamierzacie w tym roku szkolnym zdawać egzamin maturalny, proszę nie wypełniajcie deklaracji maturalnej ręcznie !

Aby wypełnić deklarację należy wejść na stronę internetową (od 15 września):

https://deklaracja.edu.pl/1261051410L wypełnić ją, wydrukować, podpisać
a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2020r. ( deklaracja wstępna nie jest wymagana od absolwenta, którzy zdali maturę w roku 2019 lub wcześniej) przynieść do szkoły do gabinetu wicedyrektor V LO -  Agaty Brezdeń.

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ 

BARDZO WAŻNE dla ABSOLWENTÓW !

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie

Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny

lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

 

Informacje o udostępnianiu  wglądu do prac egzaminacyjnych

Drogi Absolwencie - Maturzysto

Kliknij na link a dowiesz się wszystkiego na temat wglądu do pracy maturalnej:
http://www.oke.krakow.pl

 

 

Z poważaniem
Agata Brezdeń
Zastępca Dyrektora