Ogłoszenia

dodane: 04 lipca 2019 r.

Informacje o udostępnianiu  wglądu do prac egzaminacyjnych

Drogi Absolwencie - Maturzysto

Kliknij na link a dowiesz się wszystkiego na temat wglądu do pracy maturalnej:
http://www.oke.krakow.pl

 

 


 

 

dodane 13 marca 2019 r.

 

Terminarz egzaminów ustnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego
w Krakowie – maj 2019 r.

 1.Język polski

-  15 maja od godz. 13:30

-  16 maja od godz. 13:30

-  17 maja od godz. 9:00

-  20 maja od godz. 13:30

-  21 maja od godz. 13:30

2. Język angielski

                - 9 maja od godz. 13:30
                - 10 maja od godz. 9:00
                - 13 maja od godz. 13:30
                - 14 maja od godz. 13:30

3. język niemiecki
                - 22 maja od godz. 13:30

4. język francuski
                 - 22 maja od godz. 13:30

5. język hiszpański
                 - 22 maja od godz. 13:30

dodane 18 luty 2019 r.

Drodzy Absolwenci

Od wtorku 19 lutego w sekretariacie szkolnym można  odbierać hasła dostępu do systemu OBIEG na stronę OKE.

adres strony www dla wszystkich uczniów i absolwentów, na której sprawdzamy poprawność swojej deklaracji maturalnej oraz wyniki matur:

https://obieg.oke.krakow.pl/login_form.php

 

 

Drodzy   Absolwenci

Jeśli zamierzacie w tym roku szkolnym zdawać egzamin maturalny, proszę nie wypełniajcie deklaracji maturalnej ręcznie !

Aby wypełnić deklarację należy wejść na stronę internetową:

https://deklaracja.edu.pl/1261051410L wypełnić ją, wydrukować, podpisać
a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019r. (1 października deklaracja wstępna nie jest wymagana od absolwenta, którzy zdali maturę w roku 2018 lub wcześniej) przynieść do szkoły do gabinetu wicedyrektor V LO -  Agaty Brezdeń.

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ 

BARDZO WAŻNE dla ABSOLWENTÓW !

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r. ;

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

  1. Egzamin, jakiego dotyczy opłata: Egzamin maturalny
  2. Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  3. Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak wpisu w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopie dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty. W terminie od 11 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.

W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w „Kalkulatorze”, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny

lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

Z poważaniem
Agata Brezdeń
Zastępca Dyrektora