Podręczniki

PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Język polski:


Klasy 1b, 1c, 1f, 1h -   Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, podręcznik do języka polskiego, klasa 1, część 1 i 2, wyd. WSiP

Klasa 1a,1d, 1e,1g - materiał edukacyjny*

Wiedza o kulturze:

 

Spotkania z kulturą, wyd. Nowa Era, podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum


Wiedza o społeczeństwie:

 

A. Janicki, W centrum uwagi, zakres podstawowy, NOWA ERA


Historia:

 

R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński, Historia, Po prostu, WSiP


Matematyka: materiał edukacyjny*


1a - Matematyka, poznać, zrozumieć (poziom podstawowy i rozszerzony); wyd. WSiP

1b, c, d, f, g, h - Kurczab, Kurczab, Świda - Podręcznik i zbiór zadań (poziom podstawowy i rozszerzony); wyd. Pazdro

1e - Henryk Pawłowski, Matematyka. Zakres rozszerzony


Przedsiębiorczość:

M. Żmiejko, K. Garbacik, Przedsiębiorczość na czasie, PWN


Geografia:

R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii, zakres podstawowy, NOWA ERA

     Biologia:

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski, Biologia na czasie, NOWA ERA
    Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

Chemia:

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia, zakres podstawowy, NOWA ERA

Fizyka:

 

 Świat fizyki, red. M. Fijałkowska, zakres podstawowy, Zamkor - WSiP

 

Informatyka: materiał edukacyjny*

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, NOWA ERA

 

Religia:

T. Panuś (red.), Mocni wiarą, Wydawnictwo św. Stanisława BM

Języki obce: materiał edukacyjny


Etyka:

         P. Kołodziński, J.Kapiszewski,  Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, OPERON,

 

Filozofia:

M. Gajewska, K. Sobczak, Filozofia. Podręcznik, Zakres rozszerzony, OPERON.

 

UWAGA:

* Termin „materiał edukacyjny”  (zgodny z obowiązującymi przepisami MEN) oznacza, że treści z podstawy programowej będą realizowane z wykorzystaniem  materiałów (w tym podręczników)  wybranych przez nauczyciela i zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione uczniom podczas pierwszych zajęć lekcyjnych.