Rozkład dzwonków

W Szkole przyjęto system 45 minut lekcji - 15 minut przerwy. W związku z tym każda lekcja rozpoczyna się o pełnej godzinie zegarowej, za wyjątkiem pre-lekcji - w tym paśmie pojawiają się niektóre dyżury nauczycieli oraz lekcje DSD.

Tradycyjnie, dzwonki są podwójne - minutę przed oraz na moment rozpoczęcia lekcji/przerwy.

Lekcja Dzwonek na lekcję Dzwonek na przerwę
0 07:15 08:00
1 08:00 08:45
2 09:00 09:45
3 10:00 10:45
4 11:00 11:45
5 12:00 12:45
6 13:00 13:45
7 14:00 14:45
8 15:00 15:45