Platforma eLearningowa

Część nauczycieli wykorzystuje platformę e-learningową Moodle, zainstalowaną na szkolnym serwerze i dostępną pod adresem:

https://moodle.v-lo.krakow.pl

Do logowania należy użyć nazwy konta i hasła z serwera szkolnego users.