Rada Rodziców

Rada Rodziców przy V LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący   

Igor Woźniak

2f

Zastępca

Katarzyna Krasowska

3b

Skarbnik

Anetta Bojan-Milewska

2j

Sekretarz  

Joanna Markiewicz

1h

 

Magdalena Balawajder

1a

 

Aneta Bukowska

2a

 

Zbigniew Siejka

1f

 

Leszek Sokołowski

2e

 

Małgorzata Szczepańska-Chwała

Id

 

Jacek Wójtowicz

3d

Komisja Rewizyjna

Robert Janas   

2b

Tomasz Ślusarczyk

1g

Beata Ignacak

3h

 

Harmonogram zebrań Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w V LO w sali nr 10 o godzinie 17.00 w poniższych terminach:

10.10.2017

16.11.2017

14.12.2017

04.01.2018

08.02.2018

08.03.2018

12.04.2018

10.05.2018

07.06.2018

04.09.2018

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców każdy uczeń V LO zobowiązany jest wpłacić składkę w wysokości 30 złotych rocznie na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki.

Gorąco apelujemy także o składki na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 160 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne czy też częściowe.

Wpłaty zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców. Można również wpłacać na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).


Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, samorząd szkolny, chór będący wizytówką szkoły ale także wyjazdy naszej młodzieży na finały olimpiad przedmiotowych, konkursy, zawody, festiwale, obozy naukowe czy wycieczki. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.

Wszystko to robimy w miarę naszych możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz Rady Rodziców. 

 

Regulamin Rady Rodziców V LO

Regulamin przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców V LO

Wniosek o pomoc finansową z funduszu Rady Rodziców V LO

 

RACHUNEK BANKOWY:

22 1240 2294 1111 0000 3723 6410
PKO S.A. III O/Kraków (ul. Szpitalna 15)
Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym

Oczekujemy na wszelkie uwagi. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców, które odbywają się zgodnie z zamieszonym na stronie harmonogramem.

Spostrzeżenia dotyczące wyżej wymienionych tematów można także przesyłać drogą elektroniczną  na adres rada-rodzicow@v-lo.krakow.pl   lub pisemnie w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00.