Rada Rodziców

Rada Rodziców przy V LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący   

Joanna Markiewicz-Zahorski

2h

Zastępca

Magdalena Balawajder

2a

Skarbnik

Anetta Bojan-Milewska

3j

Sekretarz  

Małgorzata Geriatowicz-Osmańska

1g

 

Katarzyna Jasiewicz

1c

 

Zbigniew Siejka

2f

 

Leszek Sokołowski

3e

 

Renata Warchoł-Lewicka

1d

Komisja Rewizyjna

   

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zebrań Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w V LO w sali: MPN o godzinie 17.30 w poniższych terminach:

04.12.2018

29.01.2019

19.02.2019

19.03.2019

16.04.2019

21.05.2019

18.06.2019

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców każdy uczeń V LO zobowiązany jest wpłacić składkę w wysokości 40 złotych rocznie na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki.

Gorąco apelujemy także o składki na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 120 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne czy też częściowe.

Wpłaty zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców. Można również wpłacać na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).


Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, samorząd szkolny, chór będący wizytówką szkoły ale także wyjazdy naszej młodzieży na finały olimpiad przedmiotowych, konkursy, zawody, festiwale, obozy naukowe czy wycieczki. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.

Wszystko to robimy w miarę naszych możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz Rady Rodziców. 

 

Regulamin Rady Rodziców V LO

Regulamin przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców V LO

Wniosek o pomoc finansową z funduszu Rady Rodziców V LO

 

RACHUNEK BANKOWY:

22 1240 2294 1111 0000 3723 6410
PKO S.A. III O/Kraków (ul. Szpitalna 15)
Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym

Oczekujemy na wszelkie uwagi. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców, które odbywają się zgodnie z zamieszonym na stronie harmonogramem.

Spostrzeżenia dotyczące wyżej wymienionych tematów można także przesyłać drogą elektroniczną  na adres rada-rodzicow@v-lo.krakow.pl   lub pisemnie w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00.