Regulamin 2018

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586)

Kontakt z komisją rekrutacyjną (w godzinach pracy komisji):
12 422 31 72 w. 22