Planowane oddziały 2019

Oferta szkoły

Planowane oddziały po gimnazjum

Planowane oddziały po szkole podstawowej

Załącznik do zarządzenia Nr13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załącznik do zarządzenia Nr14/19Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia22 lutego 2019r

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Prezentacja

Nauka języka chińskiego

Kontakt z komisją rekrutacyjną (w godzinach pracy komisji):
12 422 31 72 w. 22