Dokumenty

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (od 2013)

Instrukcja kancelaryjna

 

Załączniki do instrukcji kancelaryjnej:

 

Archiwalne Jednolite Rzeczowe wykazy akt: