Rada Rodziców

Rada Rodziców przy V LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący  

Joanna Markiewicz-Zahorski  joannamarkiewiczzahorski@gmail.com

2h

Zastępca

Magdalena Balawajder magda.balawajder@gmail.com

2a

Skarbnik

Anetta Bojan-Milewska  anetta.bojan@gmail.com

3j

Sekretarz  

Małgorzata Geriatowicz-Osmańska magerja@mp.pl

1g

 

Katarzyna Jasiewicz  k.jasiewicz@consensus.med.pl

1c

 

Zbigniew Siejka  rmsiejka@cyf-kr.edu.pl

2f

 

Leszek Sokołowski  sokolowski.leszek@gmail.com

3e

 

Renata Warchoł-Lewicka  renata.lewicka@gsw.com.pl

1d


Komisja Rewizyjna

   

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców każdy uczeń V LO zobowiązany jest wpłacić składkę w wysokości 40 złotych rocznie na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki.

Gorąco apelujemy także o składki na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 120 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne czy też częściowe.

Wpłaty zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców. Można również wpłacać na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).


Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, samorząd szkolny, chór będący wizytówką szkoły ale także wyjazdy naszej młodzieży na finały olimpiad przedmiotowych, konkursy, zawody, festiwale, obozy naukowe czy wycieczki. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.

Wszystko to robimy w miarę naszych możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz Rady Rodziców. 

 

Regulamin Rady Rodziców V LO

Regulamin przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców V LO

Wniosek o pomoc finansową z funduszu Rady Rodziców V LO

Oczekujemy na wszelkie uwagi. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców, które odbywają się zgodnie z zamieszonym na stronie harmonogramem.

Spostrzeżenia dotyczące wyżej wymienionych tematów można także przesyłać drogą elektroniczną  lub pisemnie w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00.

 

Pismo RR z 15 kwietnia 2019 r.