Rachunek Bankowy RR

RACHUNEK BANKOWY:

22 1240 2294 1111 0000 3723 6410
PKO S.A. III O/Kraków (ul. Szpitalna 15)
Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym

2