XIII Krakowski Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim

Kraków, 23 października 2017 roku


SZANOWNI PAŃSTWO

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku w Krakowskim Teatrze Variété przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie.

            Przegląd przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap – eliminacje:

warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest powiadomienie
o woli uczestnictwa w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku
oraz przesłanie lub dostarczenie karty zgłoszeniowej do dnia
22 stycznia 2018 roku,

II etap – finał:

spośród dostarczonych zgłoszeń zostanie wyłonionych
12 zespołów. Wezmą one udział w finale XIII Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się
dnia 11 kwietnia 2018 roku.

         Uczestnicy Przeglądu będą oceniani przez znamienite jury pod przewodnictwem Krystyny Podleskiej, aktorki Teatru Ludowego w Krakowie.

         Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zawarte są w regulaminie, który wraz z formularzem karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie internetowej V LO – www.v-lo.krakow.pl w zakładce ‘Teatr’.

Z poważaniem,

Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego                                          Organizatorzy Przeglądu: Elżbieta Napiórkowska i Magdalena Płaneta

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 2018

REGULAMIN 2018