XII Krakowski Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim

 

Kraków, 13 września 2016 roku

SZANOWNI PAŃSTWO

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII edycji Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się 22 marca 2017 roku w Centrum Kultury Rotunda przy ul. Oleandry 1 w Krakowie.

Przegląd przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap – eliminacje:

warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest powiadomienie
o woli uczestnictwa w terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku
oraz przesłanie lub dostarczenie karty zgłoszeniowej do dnia
11 stycznia 2017 roku,

II etap – finał:

spośród dostarczonych zgłoszeń zostanie wyłonionych
12 zespołów. Wezmą one udział w finale XII Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się
dnia 22 marca 2017 roku.

Uczestnicy Przeglądu będą oceniani przez znamienite jury, w składzie którego znajdą się aktorzy scen krakowskich, przedstawiciele Konsulatu USA, British Council oraz nauczyciele-praktycy. Jury przewodniczyć będzie Krystyna Podleska, aktorka Teatru Ludowego w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zawarte są w regulaminie, który wraz
z formularzem karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie internetowej V LO –
www.v-lo.krakow.pl
w zakładce ‘Teatr’.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego

Organizatorzy Przeglądu: Elżbieta Napiórkowska i Magdalena Płaneta

Regulamin

Zgłoszenie udziału