XI Krakowski Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim

 

Kraków, 13 października 2015 roku

SZANOWNI PAŃSTWO

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI edycji Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się 16 marca 2016 roku w Teatrze Groteska przy ul. Skarbowej 2 w Krakowie.

Przegląd przebiegać będzie w dwóch etapach:

I etap – eliminacje:

warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest powiadomienie
o woli uczestnictwa w terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku
oraz przesłanie lub dostarczenie karty zgłoszeniowej do dnia
8 stycznia 2016 roku,

II etap – finał:

spośród dostarczonych zgłoszeń zostanie wyłonionych
12 zespołów. Wezmą one udział w finale XI Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się
dnia 16 marca 2016 roku.

Uczestnicy Przeglądu będą oceniani przez znamienite jury, w składzie którego znajdą się aktorzy scen krakowskich, przedstawiciele Konsulatu USA, British Council oraz nauczyciele-praktycy. Jury przewodniczyć będzie Krystyna Podleska, aktorka Teatru Ludowego w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zawarte są w regulaminie, który wraz
z formularzem karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie internetowej V LO –
www.v-lo.krakow.pl
w zakładce ‘Teatr’.

Harmonogram.

Z poważaniem,

Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego

Organizatorzy Przeglądu: Elżbieta Napiórkowska i Magdalena Płaneta

 

 

Patron Konkursu