X Jubileuszowy Krakowski Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim

X Jubileuszowy Krakowski Przegląd
Małych F
orm Teatralnych
w Języku Angielskim


organizowany przez

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

 

Kraków, 18 marca 2015 roku

Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2


9.00 – 9.15 - Rozpoczęcie X KPMFT

GODZINA

TYTUŁ, AUTOR

SZKOŁA

9.15 – 9.30

The Rainy Afternoon
by William Inge

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

9.35 – 9.55

The Addams Family
by Marshall Brickman & Rick Elice

Kolegium Europejskie w Krakowie

10.00 – 10.15

The Golden Door
by Robert Mauro

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

10.20 – 10.45

The Little Prince
based on A. de Saint Exupery’s, adapted by Beata Henning

Zespół Szkół Gastronomicznych w Krakowie

10.50 – 11.10

The Rental
by Mark Harley Levine

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

11.15 – 11.35

Dead Poets Society
by Nancy H. Kleinbaum

XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Przerwa

12.10 – 12.30

One Tenis Shoe
by Shel Silverstein

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

12.35 – 12.55

Peter Pan
(excerpts and adaptations),
original story by J.M. Barrie

International School of Krakow

13.05 – 13.25

The Blizzard
by David Ives

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

13.30 – 13.55

Romeo and Juliet: Six Very Busy Days
by Robert Wing

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

14.10 – 14.35

The Festivities
by Anton Chekhov

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

14.40 – 15.00

The Breakfast Club
by John Hughes

II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu

15.05 – 15.30

The Glass Managerie
by Tennessee Williams

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

15.30 - 16.30 – Obrady Jury

16.30 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

17.00 – Zakończenie X KPMFT


ORGANIZATORKI: Elżbieta Napiórkowska i Magdalena Płaneta


Sponsorzy:


Instytucje: Rada Rodziców V LO; Wydział Edukacji UMK; Stowarzyszenie Absolwentów V LO; Konsulat Generalny USA w Krakowie; Wydział Informacji, Turystyki i Promocji UMK

Indywidualni: Tomasz Napiórkowski - Compudraft


Wydawnictwa Językowe: Egis, Oxford University Press, Pearson Longman


Księgarnie: Główna Księgarnia Naukowa, Matras, Integra, Polanglo