Space Game

W V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie została utworzona klasa akademicka pod patronatem ASP im. J. Matejki na Wydziale Architektury Wnętrz w Krakowie.

4 marca 2013 r. podpisano porozumienie o utworzeniu w V LO im. A.Witkowskiego klasy akademickiej pod patronatem ASP im. J. Matejki reprezentowanym przez Rektora ASP prof. Stanisława Tabisza i przez Dyrektora V LO mgra Stanisława Pietrasa.

Utworzenie takiej klasy w strukturze nauczania akademickiego jak i też szkolnego może okazać się bardzo korzystne w pracy naukowej i pedagogicznej ze zdolnymi uczniami, którzy są ciekawi świata nauki i sztuki.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest najstarszą wyższą uczelnią artystyczną w Polsce. Uczelnia rozwijała się i rozwija nadal pod względem struktury, kadry, kierunków i metod kształcenia. Pozostaje ona wierna własnej tradycji a zarazem otwarta na wyzwania i potrzeby współczesności. Akademia Sztuk Pięknych kształci: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, projektantów wnętrz oraz form przemysłowych, scenografów i konserwatorów wysokiej rangi, efektywnie współtworzy polską kulturę i promuje ją na całym świecie, wszędzie gdzie działają jej liczni absolwenci lub pracownicy i gdzie docierają ich dzieła.

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego jest szkołą średnią o wieloletniej tradycji. Priorytetem we wszystkich działaniach V LO jest troska o ucznia, o rozwój jego indywidualnych zdolności i zainteresowań, pomoc w rozwijaniu talentów i pasji. Służą temu wszelkie inicjatywy podejmowane przez grono pedagogiczne. Szkoła tworzy warunki dla rozwijania pasji, nie pozostawiając samemu sobie żadnego z uczniów.

Strony zawarły Porozumienie dla realizacji poniższych celów:

1. Rozwoju i edukacji uczniów, propagowanie ich artystycznych zainteresowań, wzbudzenie ich kreatywności i zainteresowań, rozwój ich wrażliwości estetycznej w celu kształcenia świadomych otoczenia projektantów, artystów, grafików, architektów wnętrz.

2. Promocji uzyskania wyższego wykształcenia na uczelni artystycznej.

3. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych skierowanych do uczniów i nauczycieli V LO raz studentów i nauczycieli akademickich ASP.

Współpraca ASP Wydziału Architektury Wnętrz z V LO zaczęła się w listopadzie 2011r. od programu naukowo-dydaktycznego, prowadzonego właśnie w ramach przyszłej współpracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydziału Architektury Wnętrz i V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego.

Część tego projektu została zakończona wystawą na II Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w dniach 8 i 9 marca.

Projekt nosił nazwę: „W SIECI DESIGNU”.

Wybrano Facebooka jako narzędzie projektowe i założono, że sam proces projektowania, jak i szybkie zmiany technologiczne, wymuszają dobór „środków” do „celów”.

Podczas konferencji 9 marca w Krakowskim Bunkrze Sztuki została zaprezentowana przed publicznością ze środowiska artystów polskich i zagranicznych większość prac uczniów z V LO w Krakowie i I LO w Przemyślu. Pokaz wzbudził podziw i zainteresowanie, ponieważ prace naszych uczniów były wykonane na najwyższym poziomie zarówno artystycznym jak i technicznym. Komentowane również były treści oraz przesłania zawarte w pracach.

Spotkanie prowadzone było przez Pana prof. Ryszarda Michalskiego i Panią Prodziekan prof. Joannę Kubicz - profesorów ASP w Krakowie którzy zainicjowali w.w. projekt.

Od października 2012r. na Wydziale Architektury Wnętrz realizowana jest II edycja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego „W sieci designu”. W tym roku, pod hasłem „SPACE GAME”, przy współpracy ze studentami Accademii di Brera w Mediolanie i School of Arts KASK w Gandawie oraz uczniami V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

Zrealizowane w trakcie programu działania zostaną zaprezentowane na wystawie oraz opublikowane na stronie internetowej ASP WAW programu.

Będą także częścią międzynarodowej publikacji naukowo-badawczej.

Od przyszłego roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klasy akademickiej przy V LO będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na Wydziale Architektury Wnętrz przy ul. Humberta przez prof. Akademickich, natomiast w tym roku szkolnym grupa chętnych uczniów uczestniczy nie tylko w warsztatach dotyczących projektu "SPACE GAME", ale również w niektórych zajęciach na Wydziale Architektury Wnętrz.

Opis projektu „SPACE GAME” znajduje się na stronie internetowej.