Zajęcia on-line

Tematyka

Biologia

Harmonogram zajęć

Fizyka

Harmonogram zajęć

  • Bryła sztywna, 4 żywioły, Dźwięki wokół nas
  • Fale EM i intensywne źródła światła, Prąd stały, Metody fizyczne w diagnostyce medycznej, Zmiany klimatyczne na Ziemi
  • Zjawiska fizyczne wykorzystywane w telefonie komórkowym, Fizyka jądrowa, Energetyka jądrowa/fuzja/odnawialne, Fizyka cząstek elementarnych