Warsztaty wrzesień '15 - rekrutacja uzupełniająca

Rusza rekrutacja uzupełniająca na warsztaty weekendowe we wrześniu 2015 w ramach projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna!

Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie projektu.

W ramach warsztatów będą poruszane inne treści niż na zajęciach on-line i kołach naukowych. Będą prowadzone we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. Harmonogram warsztatów.

Terminy warsztatów:
 1. 18 - 20 września 2015 r.

Termin rekrutacji: 08.09.2015 - 15.09.2015 r.


Limit miejsc:
 • biologia – 2 wolne miejsca,
 • chemia – 2 wolne miejsca,
 • fizyka – 3 wolne miejsca,
 • matematyka – 2 wolne miejsca,
 • informatyka – 3 wolne miejsca,
 • społeczeństwo obywatelskie – 4 wolne miejsca,
 • przedsiębiorczość – 4 wolne miejsca,
 • żywność i środowisko – 4 wolne miejsca.

Obszary tematyczne: matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwo obywatelskie oraz żywność i środowisko.

Uczeń może uczestniczyć wyłącznie w jednym obszarze tematycznym.

Nocleg jest zapewniony przez organizatora. Jest możliwość, aby uczeń nie nocował w miejscu zakwaterowania uczestników. Rodzic wypełnia wtedy stosowne oświadczenie, jednocześnie zobowiązując się do dowozu ucznia.

Tematyka

 • matematyka,
 • przedsiębiorczość,
 • informatyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • żywność i środowisko.

 

Rekrutacja

Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Uczniowie biorący udział w projekcie w roku 2014/15

Uczniowie, który brali już udział w projekcie mają pierwszeństwo w rekrutacji. Składają wyłącznie formularz zgłoszenia wraz ze stosownymi oświadczeniami (uczestnika projektu oraz w razie potrzeby o. w/s noclegu) do 7 września 2015 r. (termin 11-13.09) bądź do 14 września (termin 18-20.09). Nie ma potrzeby składania kserokopii świadectw etc.

Pozostali uczniowie

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w formularzu zgłoszenia oraz stosownymi oświadczeniami (uczestnika projektu oraz w razie potrzeby o. w/s noclegu) do 7 września 2015 roku (termin 11-13.09) bądź do 14 września (termin 18-20.09).

Dokumenty należy składać bezpośrednio do p. Bartosza Bieguna.

Następnie Komisja Rekrutacyjna w terminie do dnia 8 września 2015 r. podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych.

 

Załączniki

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Harmonogram warsztatów, skrócony

Formularz Zgłoszenia

Oświadczenie uczestnika projektu i jego rodziców

Oświadczenie rodziców - nocleg