Warsztaty listopad, grudzień '15

Rusza rekrutacja na warsztaty weekendowe w listopadzie i grudniu 2015 w ramach projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż!

Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie projektu.

W ramach warsztatów będą poruszane inne treści niż na zajęciach on-line i kołach naukowych. Będą prowadzone we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi.

Terminy warsztatów:
  1. 27 - 29 listopada 2015 r. Obszary: matematyka, biologia, fizyka, informatyka.
  2. 4 - 6 grudnia 2015 r. Obszary: chemia, społeczenstwo obywatelskie, przedsiębiorczość, żywność i środowisko.

Termin rekrutacji: 02.11.2015 - 16.11.2015 r.


Limit miejsc: po 2 miejsca na każdy obszar tematyczny.

Uczeń może uczestniczyć w ramach jednego terminu warsztatów w jednym obszarze tematycznym. Uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednym terminie warsztatów.

Nocleg jest zapewniony przez organizatora. Jest możliwość, aby uczeń nie nocował w miejscu zakwaterowania uczestników. Rodzic wypełnia wtedy stosowne oświadczenie, jednocześnie zobowiązując się do dowozu ucznia.

Tematyka

Tematyka zajęć nie jest na tą chwilę znana. UMWM zapewnia, iż tematyka będzie inna niż na prowadzonych już zajęciach. W sprawie bliższych informacji prosze kontaktować się z Panem Pawłem Kaczyńskim: 12 61 60 722.

 

Rekrutacja

Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Uczniowie którzy brali już udział w projekcie (w roku 2014/15, warsztaty weekendowe wrzesień '15)

Uczniowie, który brali już udział w projekcie mają pierwszeństwo w rekrutacji. Składają wyłącznie:

  • formularz zgłoszenia,
  • oświadczenie uczestnika projektu i jego rodziców o zgodzie na udział w warsztatach,

  • w razie potrzeby: oświadczenie w/s noclegu.
Dokumenty należy złożyć do 16.11.2015 r.
Nie ma potrzeby składania kserokopii świadectw etc.

Pozostali uczniowie

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć:

  • formularz zgłoszenia,
  • deklaracją uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych,
  • wymaganymi dokumentami wymienionymi w formularzu zgłoszenia (nie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenie uczestnika projektu i jego rodziców o zgodzie na udział w warsztatach,
  • w razie potrzeby: oświadczenie w/s noclegu.
Dokumenty należy złożyć do 16.11.2015 r.

Dokumenty należy składać bezpośrednio do p. Bartosza Bieguna.

Następnie Komisja Rekrutacyjna w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych.

 

Załączniki

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz Zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych

Oświadczenie uczestnika projektu i jego rodziców o zgodzie na udział w warsztatach

Oświadczenie rodziców - nocleg