Rekrutacja uzupełniająca

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna!

W ramach projektu będą prowadzone koła naukowe we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie projektu.

Termin rekrutacji: 9.12.2014 - 19.12.2014 r.

 

Koła naukowe

Limit miejsc: po 1 na każdy obszar tematyczny

Obszary tematyczne: przedsiębiorczość, biologia

Uczeń może uczestniczyć wyłącznie w jednym obszarze tematycznym w ramach warsztatów letnich i kół naukowych.

Bliższe informacje o tematyce kół naukowych można uzyskać u ich opiekunów.

Rekrutacja - harmonogram

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach od 9 grudnia do 19 grudnia 2014 roku.

Dokumenty należy składać bezpośrednio do koordynatora szkolnego - p. Bartosza Bieguna.

Następnie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych.

 

Opiekunowie

Biologia: Elżbieta Ćwioro
Przedsiębiorczość: Tomasz Bieńkowski

Załączniki

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz Zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu