Rekrutacja

Rusza rekrutacja do projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna!

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia on-line jak i warsztaty letnie i koła naukowe we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie projektu.

Termin rekrutacji: 19.05.2014 - 18.06.2014 r.

 

Zajęcia on-line

Limit miejsc: po 20 na każdy obszar tematyczny

Obszary tematyczne: biologia, fizyka

Uczeń może uczestniczyć wyłącznie w jednym obszarze tematycznym w ramach zajęć on-line.

 

Warsztaty letnie i koła naukowe

Limit miejsc: po 5 na każdy obszar tematyczny

Obszary tematyczne: matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwo obywatelskie oraz żywność i środowisko

Termin warsztatów: 29.06.2014 - 04.07.2014

Uczeń może uczestniczyć wyłącznie w jednym obszarze tematycznym w ramach warsztatów letnich i kół naukowych.

Z przedmiotów matematyka, przedsiębiorczość oraz informatyka została przeprowadzona już nominacja uczniów. Nie będzie przeprowadzana rekrutacja.

 

Rekrutacja - harmonogram

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach od 19 maja do 28 maja 2014 roku.

Dokumenty należy składać bezpośrednio do opiekunów.

Następnie Komisja Rekrutacyjna w terminie najpóźniej do dnia 18 czerwca 2014 roku podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych.

 

Opiekunowie

Biologia: Elżbieta Opozda-Zuchmańska
Fizyka: Tomasz Zając
Chemia: Wojciech Przybylski
Matematyka: Bogusław Kraszewski
Przedsiębiorczość: Monika Palonek
Informatyka: Agnieszka Tarnówka-Stec
Społeczeństwo obywatelskie: Dawid Drabczyk
Żywność i środowisko: Małgorzata Berkowicz-Małek

 

Załączniki

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz Zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu