Małopolska Chmura Edukacyjna 2017/18

W bieżącym roku szkolnym młodzież naszego liceum po raz kolejny bierze udział w zajęciach z nauk przyrodniczo-matematycznych  prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.

Udział w wirtualnych wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych możliwy jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT, w które wyposażone są szkolne laboratoria.