Warsztaty weekendowe styczeń 2017

Rusza rekrutacja na warsztaty weekendowe w ramach projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania!

Zajęcia będą prowadzone we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie.

Termin zajęć: 20 - 22 stycznia 2017 r.

Termin rekrutacji: 05 - 13 stycznia 2017 r.


Dla kogo?

Projekt przewidziany jest dla wszystkich klas liceum.


Tematyka

Zajęcia będą prowadzone z następujących przedmiotów:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • przedsiębiorczość.

Tematyka zajęć wykracza poza podstawę programową. Lista tematów realizowanych w ramach projektu nie jest jeszcze dostępna.


Zajęcia

Warsztaty weekendowe

Zajęcia odbywają się w weekend, po uprzednim zakwaterowaniu uczniów w piątek. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i nocleg.

Limit miejsc: po 2-3 na każdy obszar tematyczny.


Uczeń nie może uczestniczyć więcej niż jednym obszarze tematycznym (zajęcia odbywają się w tym samym czasie we wszystkich obszarach tematycznych).


Nocleg jest zapewniony przez organizatora. Jest możliwość, aby uczeń nie nocował w miejscu zakwaterowania uczestników. Rodzic wypełnia wtedy stosowne oświadczenie, jednocześnie zobowiązując się do dowozu ucznia.


Harmonogram

Harmonogram dostępny jest pod linkiem.


Rekrutacja

Kryteria

Pełne kryteria w regulaminie.

Uczestnikiem projektu może być:

 1. Uczeń liceum ogólnokształcącego, który złoży formularz zgłoszenia.
 2. Zainteresowanie udziałem w zajęciach w ramach konkretnego obszaru.
 3. Posiadanie kompetencji pozwalających na udział w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.
 4. wybór warsztatów weekendowych w danym obszarze tematycznym nie wyklucza
  możliwości uczestniczenia w warsztatach weekendowych z innego obszaru
  tematycznego, bądź w tym samym obszarze tematycznym ale w innym terminie
  organizowanym dla tego obszaru.

Dokumenty

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy w dniach od 5 do 13 stycznia 2017 r. Formularz jest również dostępny do pobrania w sekretariacie Szkoły.

Dokumenty należy składać bezpośrednio do koordynatora szkolnego - Bartosza Bieguna.

Komisja Rekrutacyjna w terminie najpóźniej do dnia 16 stycznia 2017 r. podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowo zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych w gablocie.


Załączniki

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dostępne wkrótce)

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne wkrótce)

Harmonogram warsztatów weekendowych

Oświadczenie rodziców - nocleg