Tematyka - fizyka

Zajęcia on-line

 1. Co nas kręci w fizyce, czyli o obrotach ciał nie tylko niebieskich
 2. Z prądem i pod prąd. Co o elektryczności każdy uczeń wiedzieć powinien?
 3. Cztery żywioły – ziemia
 4. Cztery żywioły – woda
 5. Cztery żywioły - powietrze
 6. Cztery żywioły - ogień
 7. Promieniowanie wokół nas
 8. „Naj”… w fizyce
 9. Badanie pola magnetycznego Ziemi
 10. Obserwacje zmian klimatu
 11. Widmo fal EM, generacja i własności promieniowania EM z różnych zakresów długości fali, laser
 12. Intensywne źródła promieniowania EM i przykłady ich zastosowań w badaniach spektroskopowych
 13. Obrazowanie medyczne
 14. Ruch falowy i rodzaje fal
 15. Rodzaje dźwięków i ich cechy, mowa ludzka
 16. Oddziaływania cząstek elementarnych
 17. Sztuczny satelita Ziemi
 18. GPS - system globalnego pozycjonowania

Koła naukowe

 1. Stacja meteorologiczna – wielkości, jednostki, czujniki
 2. Lokalizacja stacji meteorologicznej
 3. Słaby komputer i system inny niż zwykle - jak skorzystać z systemu Linux do transmisji danych w sieć
 4. Transmisja danych ze stacji meteo do bazy danych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 5. Połączenie z bazą danych oraz pobieranie danych
 6. Prezentacja danych z serwisu METEO w tabeli i na wykresach z wykorzystaniem HTML i JavaScript
 7. Wybór tematu projektu do realizacji w ramach zajęć kół
 8. Prawdopodobieństwo zdarzeń losowych
 9. Analiza trendu oraz analiza rozkładów prawdopodobieństwa
 10. Analiza zmian dobowych parametrów meteorologicznych
 11. Analiza zmienności sezonowej parametrów meteorologicznych
 12. Analiza zmienności synoptycznej parametrów meteorologicznych
 13. Porównanie pomiarów meteorologicznych z modelami cyrkulacji atmosfery