Tematyka - biologia

Zajęcia on-line

 1. Metody izolacji DNA z tkanek roślinnych
 2. PCR i elektroforeza DNA
 3. Mikrorozmnażanie i sztuczne nasiona
 4. Hodowle in vitro komórek zwierzęcych
 5. Metody eksperymentalne w neurobiologii
 6. Zróżnicowanie pierwotniaków
 7. Różnorodność bezkręgowców na przykładzie stawonogów
 8. Biologia pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej Lumbricus terrestris
 9. Zróżnicowanie kręgowców wodnych – adaptacje i przegląd systematyczny
 10. Pokrycie ciała kręgowców
 11. Szkielet - budowa i funkcje. Czego możemy się dowiedzieć obserwując kości?
 12. Człowiek - ssak naczelny.
 13. Antropogeneza
 14. Mózg - informacje ogólne, pamięć, uczenie się
 15. Serce – budowa, krążenie
 16. Nerka, płuca, elementy medycyny sportowej

Koła naukowe

 1. Informacja naukowa
 2. Struktura publikacji w czasopiśmie naukowym
 3. Eksperyment naukowy
 4. Kto pyta, nie błądzi, czyli o sztuce zadawania pytań
 5. Proste eksperymenty naukowe
 6. Po co biologom statystyka?
 7. Statystyka elementarna
 8. Testowanie hipotez
 9. Zastosowanie testów statystycznych
 10. Zastosowanie testów statystycznych – analiza zależności między cechami i analiza frekwencji
 11. Projektowanie badań
 12. Realizacja projektu badawczego
 13. Sesja posterowa biologicznych kół naukowych Małopolskiej Chmury Edukacyjnej