Olimpiady 2004/2005

Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
1. Tymon Słoczyński finalista mgr Artur Maciuk
Olimpiada Artystyczna
2. Aleksandra Kremer laureat mgr Maria Setkowicz
Olimpiada Biologiczna
3. Marta Piotrowska finalista dr Elżbieta Ćwioro
Olimpiada Informatyczna
4. Piotr Szmigiel laureat dr Andrzej Dyrek
5. Marcin Skotniczny laureat dr Andrzej Dyrek
6. Radosław Kożuch laureat dr Andrzej Dyrek
7. Hubert Orlik-Grzesik finalista dr Andrzej Dyrek
8. Paweł Zaborski laureat dr Andrzej Dyrek
9. Mateusz Kwiatek laureat dr Andrzej Dyrek
10. Jakub Neumann finalista dr Andrzej Dyrek
11. Łukasz Wiatrak finalista dr Andrzej Dyrek
12. Piotr Gurgul etap centralny dr Andrzej Dyrek
13. Kamil Kraszewski finalista dr Andrzej Dyrek
14. Rafał Pytko laureat dr Andrzej Dyrek
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
15. Aleksandra Pirzańska finalista mgr Maria Hryniewicz
16. Aleksandra Graczyk laureat mgr Maria Hryniewicz
17. Jagoda Janowska laureat mgr Maria Hryniewicz
18. Michał Mierzwa finalista mgr Maria Hryniewicz
19. Kalina Błażejowska laureat mgr Maria Hryniewicz
20. Natalia Matuszak finalista mgr Bożena Ostachowska-Kos
21. Michalina Miler laureat mgr Bożena Ostachowska-Kos
22. Małgorzata Kaliszan laureat mgr Bożena Ostachowska-Kos
23. Michał Buszewicz finalista mgr Maria Hryniewicz
24. Paulina Holska finalista mgr Bożena Ostachowska-Kos
25. Aleksandra Kremer finalista mgr Grażyna Kuśmider
26. Tymon Słoczyński laureat mgr Grażyna Kuśmider
Olimpiada Wiedzy O Prawach Człowieka
27. Monika Zawadzka laureat mgr Józef Jaworski
28. Joanna Groniak laureat mgr Józef Jaworski
29. Ewelina Kamińska finalista mgr Józef Jaworski
30. Natalia Sołtowska finalista mgr Józef Jaworski
Olimpiada Wiedzy O Unii Europejskiej
31. Waldemar Sendor finalista mgr Jerzy Niedenthal
Olimpiada „Losy Polaków Na Wschodzie po 19 września 1939 roku”
32. Paula Hadro laureat mgr Józef Jaworski
33. Barbara Kożbiał finalista mgr Józef Jaworski