Olimpiady 2013/2014

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej
1. Kocot Maciej
laureat
mgr Andrzej Kos
2. Leśniak Kacper
laureat mgr Andrzej Kos
3. Markowski Miron
laureat mgr Andrzej Kos
4. Miśkowiec Piotr
finalista mgr Andrzej Kos
5. Paleczny Maria
finalista mgr Andrzej Kos
6. Parafiński Mateusz laureat mgr Andrzej Kos
7. Strzałka Igor
finalista
mgr Andrzej Kos
Olimpiada Biologiczna
8. Dusza Patryk
finalista mgr Elżbieta Opozda-Zuchmańska
9. Karmazyn Jarosław
finalista
mgr Elżbieta Opozda-Zuchmańska
10. Shaheed Arina
finalista mgr Elżbieta Opozda-Zuchmańska
11. Prawdzić Seńkowska Alicja finalista dr Elżbieta Ćwioro
12. Lis Maciej
laureat
dr Elżbieta Ćwioro
Olimpiada Chemiczna
13. Zawiślan Katarzyna
finalista
dr Zbigniew Fryt
14. Gług Wojciech
finalista dr Zbigniew Fryt
15. Bodulski Piotr
finalista dr Zbigniew Fryt
16. Zdybał Dominik
laureat dr Wojciech Przybylski
17. Zalecki Paweł laureat dr Wojciech Przybylski
18.
Jędrzejowski Damian finalista dr Wojciech Przybylski
19. Bednarz Stanisław finalista dr Wojciech Przybylski
20. Wójcik Paweł finalista dr Wojciech Przybylski
21. Frankowska Ada finalista dr Zbigniew Fryt
Olimpiada Astronomiczna
22. Windak Mateusz
finalista
dr Tomasz Zając
23. Budzik Katarzyna finalista dr Tomasz Zając
24. Życzkowski Jan finalista dr Tomasz Zając
25. Zalecki Paweł
laureat
dr Tomasz Zając
26.
Staroń Piotr finalista dr Tomasz Zając
Olimpiada Fizyczna
27. Szołdra Tomasz
finalista
dr Roman Marcinek
28. Kawula Maria finalista dr Dagmara Sokolowska
29. Zalecki Paweł
finalista
dr Tomasz Zając
Olimpiada Geograficzna
30. Tekielak Jakub
finalista
mgr Edyta Osuch
Olimpiada Historyczna
31. Ciaptacz Jan
laureat dr Stanisław Garlicki
32. Doboszewski Jeremi laureat mgr Józef Jaworski
33. Kozłowski Jakub finalista mgr Józef Jaworski
34. Goliński Oskar laureat dr Stanisław Garlicki
35. Hajdus Konrad laureat mgr Józef Jaworski
36. Kidacki Eryk finalista dr Stanisław Garlicki
37. Kozień Adam laureat mgr Józef Jaworski
38. Kula Artur laureat mgr Józef Jaworski
39. Raźny Marcin laureat dr Stanisław Garlicki
40. Siakas Wiktor finalista mgr Józef Jaworski
41. Błądek Michał finalista dr Stanisław Garlicki
42. Niemiec Jakub laureat mgr Józef Jaworski
43. Nowacka Dorota
laureat
mgr Józef Jaworski
44.
Śliwa Sebastian
finalista
dr Stanisław Garlicki
45. Uchacz Marcin
laureat dr Stanisław Garlicki
Olimpiada Informatyczna
46. Derbisz Jan
finalista
dr Andrzej Dyrek
47. Glapa Michał
laureat dr Andrzej Dyrek
48. Gwinner Jan
laureat
dr Andrzej Dyrek
49. Rówiński Jakub
finalista dr Andrzej Dyrek
50. Łabaj Jakub
finalista dr Andrzej Dyrek
51. Zieliński Michał laureat mgr Agnieszka Tarnówka Stec
52. Grzybowska Weronika laureat dr Andrzej Dyrek
53. Rajtar Kamil finalista mgr Agnieszka Tarnówka Stec
54. Stanisz Michał laureat mgr Agnieszka Tarnówka Stec
55. Łukasz Szymon laureat dr Andrzej Dyrek
56.
Stokowacki Franciszek
laureat
dr Andrzej Dyrek
Olimpiada Języka Francuskiego
57. Kącka Natalia
laureat
przygotowanie samodzielne
58.
Dyląg Alexandre finalista przygotowanie samodzielne
Olimpiada Języka Angielskiego
59.
Jasiński Jan
finalista mgr Agnieszka Sowińska
60. Słoczyński Adam finalista mgr Elżbieta Napiórkowska
61. Waśko Małgorzata finalista mgr Ewa Pałka
62.
Wyszomirska Julia
laureat
 przygotowanie samodzielne
Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
63. Madej Jakub finalista mgr Wojciech Kowalski
64. Myśliwiec Aleksandra laureat przygotowanie samodzielne
Olimpiada Języka Niemieckiego
65. Endres Oskar laureat mgr Agnieszka Wojtasiewicz
Olimpiada Języka Hiszpańskiego
66. Dora Zuzanna finalista przygotowanie samodzielne
Olimpiada Języka Rosyjskiego
67. Sudyk Anastasia laureat
przygotowanie samodzielne
68. Kocherhan Petro finalista przygotowanie samodzielne
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
69. Marmuszewska Barbara
finalista
mgr Dariusz Pasieka
70. Kula Artur
finalista mgr Dariusz Pasieka
71. Mazurek Anna
laureat dr Marcin Chruściel
72. Frączysty Andrzej
laureat
mgr Dariusz Pasieka
73. Urbańska Sara finalista mgr Dariusz Pasieka
74. Fazan Teresa finalista mgr Dariusz Pasieka
75. Budziak Alfred finalista mgr Dariusz Martynowicz
76. Sęk Karolina finalista mgr Bożena Ostachowska Kos
77. Czekaj Aleksandra
finalista
mgr Sylwia Winiarska Żmigrodzka
Olimpiada Matematyczna
78. Byczek Rafał
finalista dr Jacek Dymel
79. Mnich Aleksandra
lfinalista
dr Jacek Dymel
80. Deka Konrad
laureat
dr Jacek Dymel
81. Derbisz Jan
finalista mgr Bogusław Kraszewski
82. Pitrus Bruno
finalista dr Jacek Dymel
83. Zalecki Paweł finalista mgr Agnieszka Borcz
84. Glapa Michał
finalista mgr Bogusław Kraszewski
85. Gwinner Jan laureat
mgr Bogusław Kraszewski
86. Pluta Michał finalista mgr Bogusław Kraszewski
87. Hadasz Artur
finalista dr Jacek Dymel
88. Cynk Karolina
finalista dr Jacek Dymel
89. Hoduń Anna
finalista dr Jacek Dymel
90. Wawak Tomasz
finalista
dr Jacek Dymel
91. Badura Michał finalista
dr Jacek Dymel
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
92. Bylina Marcin
laureat
mgr Edyta Osuch
93. Dusik Jerzy laureat mgr Edyta Osuch
94. Frankowska Ada laureat mgr Edyta Osuch
95. Sabaj Katarzyna laureat mgr Edyta Osuch
96. Stachura Rafał finalista mgr Edyta Osuch
97. Staszczak Bartłomiej laureat mgr Edyta Osuch
98. Stępień Paweł
finalista mgr Edyta Osuch
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
99. Janczura Mateusz
finalista mgr Tomasz Bieńkowski
100. Madej Jakub finalista przygotowanie samodzielne
101. Noga Mikołaj
finalista przygotowanie samodzielne
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
102. Pilikowski Tomasz
finalista mgr Dawid Drabczyk
103. Błądek Michał laureat mgr Dawid Drabczyk
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
104.
Potocka Aleksandra finalista mgr Dawid Drabczyk
105.
Kosak Paulina finalista mgr Dawid Drabczyk
106.
Małecka Urszula
finalista mgr Dawid Drabczyk
107. Adamczyk Agata
finalista mgr Dawid Drabczyk
108. Kuśnierz Paulina laureat mgr Dawid Drabczyk
109. Pilikowski Tomasz laureat mgr Dawid Drabczyk
110. Zielińska Rapacz Barbara
finalista mgr Dawid Drabczyk
111. Kasperowicz Lila finalista mgr Dawid Drabczyk
112. Moskal Anna
finalista mgr Dawid Drabczyk
113. Niziołek Anna
finalista mgr Dawid Drabczyk
114. Kozień Adam
finalista mgr Dawid Drabczyk
115. Marzec Aleksander
finalista
mgr Dawid Drabczyk
Olimpiada Wiedzy o Prawie
116.
Kuśnierz Paulina
laureat mgr Dawid Drabczyk
117. Wierzbicka Aleksandra laureat mgr Dawid Drabczyk
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
118. Smok Anna
laureat mgr Edyta Osuch
119. Kędziora Mateusz
laureat mgr Edyta Osuch
120. Pobożniak Jakub
laureat mgr Edyta Osuch
121. Kuśmierczyk Magdalena laureat mgr Edyta Osuch
122. Potyrała Jan laureat mgr Edyta Osuch
123. Wąs Mateusz laureat mgr Edyta Osuch
124. Włodek Kamil laureat mgr Edyta Osuch
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ,,Euroelektra"
125. Suder Dawid
laureat dr Tomasz Zając
126.
Szałach Piotr finalista
dr Tomasz Zając
Olimpiada Wiedzy  o Żywieniu i Żywności
127.
Janecka Iga
finalista mgr Małgorzata Berkowicz
Olimpiada Przedsiębiorczości
128.
Janczura Mateusz
laureat mgr Tomasz Bieńkowski
Olimpiada Teologii Katolickiej
129. Kozień Adam finalista Zbigniew Sala
Olimpiada Wiedzy Technicznej
130. Zalecki Paweł finalista dr Tomasz Zając
Olimpiada Mediewistyczna
131. Niemiec Jakub
laureat
 mgr Józef Jaworski
132. Ciaptacz Jan
laureat
 dr Stanisław Garlicki
133. Janas Tomasz
finalista  dr Stanisław Garlicki
134. Śliwa Sebastian
finalista  dr Stanisław Garlicki
135. Hajdus Konrad
finalista  mgr Józef Jaworski
136. Kozień Adam
laureat
 mgr Józef Jaworski
137. Wątroba Jakub
finalista  mgr Józef Jaworski
138. Tekielak Jakub
laureat
 mgr Józef Jaworski
139. Kubala Jędrzej
laureat  dr Stanisław Garlicki
140. Lunn Hugo
finalista  dr Stanisław Garlicki
141. Kowalski Krzysztof
finalista  dr Stanisław Garlicki
Olimpiada Artystyczna
142.
Dorota Nowacka
 finalista  mgr Michał Puchalski
143.
Lisak Filip
 finalista  mgr Michał Puchalski
Olimpiady Międzynarodowe
1. Glapa Michał srebrny medal Ogólnoświatowa Olimpiada Informatyczna (IOI) na Tajwanie
2. Glapa Michał złoty medal Olimpiada Centralnoeuropejska (CEOI) w Niemczech - 2 miejsce indywidualnie
3. Gwinner Jan brązowy medal Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w RPA
4. Kocot Maciej brązowy medal Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej w Pekinie
5. Zalecki Paweł srebrny medal Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna w Rumunii
6. Staroń Piotr brązowy medal Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna w Rumunii
7. Deka  Konrad III miejsce drużynowo XXV Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich na Litwie