Laury 2010

Lp. Imię i nazwisko Olimpiada Tytuł Rok
1 Gregorczyk Michał (3b) Unia Europejska finalista 2009-2010
2 Próchnicki Tomasz (1f) artystyczna laureat 2007-2008
  Próchnicki Tomasz (2f) biologiczna laureat 2008-2009
  Próchnicki Tomasz (3f) j. francuski laureat 2009-2010
3 Chrobak Adrian (3h) biologiczna finalista 2009-2010
4 Nowakowski Jarosław (1f) j. polski finalista 2007-2008
  Nowakowski Jarosław (3f) biologiczna laureat 2009-2010
  Nowakowski Jarosław (2f) mediewistyczna finalista 2008-2009
  Nowakowski Jarosław (3f) mediewistyczna finalista 2009-2010
5 Wojcieszak Daria (3h) biologiczna finalista 2009-2010
6 Giergiel Krzysztof (3f) chemiczna finalista 2009-2010
7 Kawik Tomasz (3h) chemiczna finalista 2009-2010
8 Witkowski Piotr (2f) chemiczna finalista 2008-2009
  Witkowski Piotr (3f) chemiczna finalista 2009-2010
9 Antas Sara (2h) ekologiczna finalista  2008-2009
10 Antosiewicz Andrzej (2h) ekologiczna finalista  2008-2009
11 Rybkowska Alicja (2a) filozoficzna laureat 2008-2009
12 Wojnakowska Natalia (3a) filozoficzna laureat 2009-2010
13 Dąbrowa Jędrzej (3i) fizyczna finalista 2009-2010
14 Gawłowski Witold (3e) fizyczna finalista 2009-2010
15 Klimek Aleksandra (2i) fizyczna finalista 2008-2009
  Klimek Aleksandra (3i) fizyczna finalista 2009-2010
  Klimek Aleksandra (2i) Losy Polaków finalista 2008-2009
16 Boś Maciej (2c) historyczna finalista 2008-2009
17 Gregorczyk Michał (3b) historyczna laureat 2009-2010
  Gregorczyk Michał (3b) wos finalista 2009-2010
18 Zygmunt Justyna (3a) historyczna laureat 2009-2010
19 Żbik Sebastian (3b) historyczna laureat 2009-2010
20 Adamski Igor (2e) informatyczna laureat 2008-2009
  Adamski Igor (2e) informatyczna laureat 2009-2010
21 Dorobisz Andrzej (1e) informatyczna finalista  2007-2008
  Dorobisz Andrzej (2e) informatyczna finalista  2008-2009
  Dorobisz Andrzej (1e) informatyczna finalista  2009-2010
  Dorobisz Andrzej (2e) matematyczna finalista  2008-2009
  Dorobisz Andrzej (3e) matematyczna finalista  2009-2010
22 Feluś Krzysztof (3g) informatyczna finalista  2009-2010
23 Guśpiel Grzegorz (2e) informatyczna finalista  2008-2009
  Guśpiel Grzegorz (3e) informatyczna laureat 2009-2010
  Guśpiel Grzegorz (3e) matematyka finalista  2009-2010
24 Konieczny Mateusz (3g) informatyczna finalista  2009-2010
25 Łopata Wojciech (3g) informatyczna finalista  2009-2010
26 Piekarz Maciej (2e) informatyczna finalista  2008-2009
  Piekarz Maciej (3e) informatyczna laureat 2009-2010
27 Wiatrowski Tomasz (3e) informatyczna laureat 2009-2010
28 Zgliczyński Michał (3e) informatyczna laureat 2009-2010
29 Gdula Olga (2d) j. angielski laureat  2008-2009
30 Jasiński Michał (2d) j. angielski laureat  2008-2009
31 Wadiak Łukasz (2i) j. angielski finalista 2008-2009
32 Polański Mateusz (3b) j. niemiecki finalista 2009-2010
33 Paciora Magdalena (3b) polonistyczna finalista 2009-2010
34 Dutkiewicz Erazm (2d) polonistyczna laureat 2008-2009
35 Struzik Marta (2a) polonistyczna finalista 2008-2009
36 Wojnakowska Natalia (2a) polonistyczna laureat 2008-2009
37 Knysak Magdalena (2f) Losy Polaków  finalista 2008-2009
38 Krzysztofiak Jakub (2i) Losy Polaków  finalista 2008-2009
39 Rolińska Justyna (2c) Losy Polaków laureat 2008-2009
40 Sibielak Karolina (2c) Losy Polaków  finalista 2008-2009
41 Jarząbek Natalia (2e) matematyczna finalista 2008-2009
  Jarząbek Natalia (3e) matematyczna finalista 2009-2010
42 Pełka Tomasz (3e) matematyczna finalista 2009-2010
43 Polański Artur (3d) matematyczna finalista 2009-2010
44 Skiba Beata (3g) matematyczna finalista 2009-2010
45 Janik Konrad (3f) Międzynarodowa Logist. finalista 2009-2010
46 Kisielewska Kaja (3e) Międzynarodowa Logist. finalista 2009-2010
47 Klaja Małgorzata (3a) Prawa człowieka finalista 2009-2010
48 Kremer Wojciech (3b) Unia europejska (p) finalista 2009-2010
  Kremer Wojciech (3b) Unia europejska (sz) finalista 2009-2010
49 Żanowska Aleksandra wos finalista 2009-2010