Laury 2009

Lp. Imię i nazwisko Olimpiada Tytuł Rok
1 Adam Polak lingwistyczna finalista 2007-2008
  Adam Polak lingwistyczna laureat 2008-2009
  Adam Polak (2e) informatyczna laureat 2007-2008
  Adam Polak (3e) informatyczna laureat 2008-2009
2 Albert Janeba (2c) prawa człowieka finalista 2007-2008
3 Aleksandra Gorostowicz (2f) chemiczna finalista 2007-2008
  Aleksandra Gorostowicz (3f) anglistyczna finalista 2008-2009
4 Aleksandra Lelek (3d) astronomiczna finalista 2008-2009
5 Aleksandra Małecka (3c) anglistyczna finalista 2008-2009
  Aleksandra Małecka (3c) francuska laureat 2008-2009
6 Aleksandra Sychta (3a) polonistyczna finalista 2008-2009
7 Andrzej Borzęcki (2c) losy Polaków finalista 2007-2008
8 Aneta Nocula (2c) losy Polaków laureat 2007-2008
9 Anna Filipek (3d) anglistyczna finalista 2008-2009
10 Anna Lech (2b) historyczna laureat 2007-2008
11 Anna Lech (3b) prawa człowieka   2008-2009
12 Artur Pomadowski (2f) chemiczna laureat 2007-2008
13 Bartosz Wójcik (2b) filozoficzna finalista 2007-2008
  Bartosz Wójcik (3b) polonistyczna laureat 2008-2009
14 Dawid Pustułka (3e) informatyczna finalista 2008-2009
  Dawid Pustułka(2e) fizyczna laureat 2007-2008
15 Grzegorz Biedroń (2f) chemiczna laureat 2007-2008
16 Izabela Trzebuniak (2f) biologiczna finalista 2007-2008
17 Jacek Szmigiel (3e) informatyczna finalista 2008-2009
18 Jakub Adamek (2e) informatyczna finalista 2007-2008
  Jakub Adamek (3e) anglistyczna finalista 2008-2009
  Jakub Adamek (3e) informatyczna laureat 2008-2009
19 Jakub Baran (2b) filozoficzna laureat 2007-2008
20 Jakub Tyrcha (3e) informatyczna finalista 2008-2009
21 Jan Owsiński (3b) prawa człowieka   2008-2009
22 Joanna Luc (3a) filozoficzna laureat 2008-2009
  Joanna Luc (3a) matematyczna   2008-2009
23 Kaja Puto (1c) polonistyczna finalista 2006-2007
24 Kalina Rogalska (2b) ekonomiczna laureat 2007-2008
  Kalina Rogalska (2b) przedsiębiorczość finalista 2007-2008
25 Karolina Hau (2b) polonistyczna finalista 2007-2008
26 Karolina Łukasik (2b) polonistyczna finalista 2007-2008
27 Karolina Walaszek (2d) ekonomiczna laureat 2007-2008
  Karolina Walaszek (2d) przedsiębiorczość laureat 2007-2008
28 Katarzyna Baranowska (3f) biologiczna finalista 2008-2009
29 Katarzyna Kozioł (3c) polonistyczna finalista 2008-2009
30 Kinga Michalewska (2f) polonistyczna finalista 2007-2008
Lp. Imię i nazwisko Olimpiada Tytuł Rok
31 Konrad Januszewski (3b) losy Polaków   2008-2009
32 Konrad Żołna (2e) matematyczna finalista 2007-2008
33 Magdalena Wiśniewska (2d) losy Polaków laureat 2007-2008
34 Małgorzata Basista (3b) polonistyczna finalista 2008-2009
35 Małgorzata Leśniak (1c) teologiczna finalista 2006-2007
36 Marek Milowski (2e) matematyczna finalista 2007-2008
37 Martyna Nowicka (2c) polonistyczna laureat 2007-2008
38 Martyna Nowicka (3c) polonistyczna finalista 2008-2009
39 Mateusz Mroczek (3c) prawa człowieka   2008-2009
  Mateusz Skowron (2e) fizyczna finalista 2007-2008
  Mateusz Skowron (3e) informatyczna finalista 2008-2009
40 Mateusz Snamina (1e) chemiczna finalista 2006-2007
  Mateusz Snamina (2e) chemiczna laureat 2007-2008
  Mateusz Snamina (3e) chemiczna finalista 2008-2009
41 Michał Bejda (3e) informatyczna laureat 2008-2009
  Michał Bejda (3e) lingwistyczna finalista 2008-2009
42 Michał Sapalski (1e) matematyczna finalista 2006-2007
  Michał Sapalski (2e) matematyczna finalista 2007-2008
  Michał Sapalski (2e) informatyczna finalista 2007-2008
  Michał Sapalski (3e) lingwistyczna finalista 2008-2009
  Michał Sapalski (3e) informatyczna finalista 2008-2009
43 Michał Wałaszek (3f) biologiczna   2008-2009
44 Michał Włodarczyk (2i) elektroniczna laureat 2007-2008
  Michał Włodarczyk (2i) techniczna finalista 2007-2008
  Michał Włodarczyk (3i) techniczna finalista 2008-2009
45 Michał Wojtaszek (2g) astronomiczna finalista 2007-2008
  Michał Wojtaszek (3g) astronomiczna laureat 2008-2009
46 Nela Dębniak (2f) rosyjska finalista 2007-2008
  Nela Dębniak (3f) rosyjska finalista 2008-2009
47 Paweł Wanat (2e) matematyczna finalista 2007-2008
  Paweł Wanat (2e) informatyczna finalista 2007-2008
  Paweł Wanat (3e) informatyczna laureat 2008-2009
48 Piotr Grochowski (2c) mediewistyczna finalista 2007-2008
49 Tomasz Kłeczek (2e) matematyczna finalista 2007-2008
  Tomasz Kłeczek (2e) informatyczna laureat 2007-2008
  Tomasz Kłeczek (3e) informatyczna laureat 2008-2009
50 Zofia Cieślak (2c) francuska finalista 2007-2008
51 Jacek Musiał (3g) fizyczna laureat 2008-2009
52 Krzysztof Biedroń (3g) fizyczna finalista 2008-2009
53 Tomasz Kisielewski (3e) lingwistyczna laureat 2008-2009