Wszechnica Witkowskiego 2008/09

W roku szkolnym 2008/09 w ramach Wszechnicy Witkowskiego wykłady wygłosili:

Dr Dorota Wojda - jest adiunktem w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ oraz wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Autorka książki Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej i artykułów poświeconych wierszom Noblistki oraz współredaktorka zbioru Radość czytania Szymborskiej. Zajmuje się również twórczością Rymkiewicza.
Wykład w VLO dr Wojda zatytułowała Czytanie Vermeera. Zapoznając słuchaczy Wszechnicy z terminem „ekfraza” dokonała wnikliwej analizy obrazu Vermeera Kobieta czytająca list, by potem przejść do omawiania utworów współczesnych poetów zainspirowanych malarstwem „Sfinksa z Delft”. Dr Wojda zwróciła uwagę na teatralizację przestrzeni na obrazie, oraz usytuowanie widza w pozycji podglądacza, ale przede wszystkim podkreśliła znaczenie tajemnicy, która „ulokowała się w rzeczywistości’. Podczas interpretowania wierszy Janusza Stycznia i Krzysztofa Lisowskiego subtelnie zaznaczyła, jak wielką siłę oddziaływania ma lektura nacechowana erotycznie.
Spotkanie zakończyła rozmowa dr Wojdy z uczestnikami Wszechnicy i ze złożeniem wpisu do księgi pamiątkowej VLO.

Dr Krzysztof Biedrzycki - adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ, zajmuje się twórczością Stanisława Barańczaka oraz polską współczesną krytyką literacką. Oprócz wielu tekstów poświeconych utworom autora Chirurgicznej precyzji (m.in. monografii Świat poezji Stanisława Barańczaka) dokonał analizy słynnego cyklu dla młodzieży „Jeżycjada” (w książce Małgorzata Musierowicz i Borejkowie).
Pierwszą część wykładu dr. Biedrzyckiego stanowiła wnikliwa analiza i interpretacja utworu Barańczaka Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził… . Wykładowca zwrócił też uwagę słuchaczy na specyfikę gatunku literackiego, jakim jest vilanella oraz na znaczenie obecnych w utworze powtórzeń.
Druga część spotkania oparta była na dialogu z uczestnikami Wszechnicy, którzy z wielkim zaangażowaniem proponowali własne odczytania utworu. Z całą pewnością więc zarówno wykład, jak i rozmowa z dr. Biedrzyckim uświadomiły słuchaczom, na czym polega lektura aktywna i jak wielce emocjonujący może być „romans z tekstem”.

Prof. dr hab. Marta Gibińska - pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Poza Polską publikuje w specjalistycznej prasie w Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
Znawczyni twórczości Szekspira, autorka i współautorka wielu prac poświęconych autorowi „Burzy”, m. in. Polish poets read Shakespeare. Rafashioning of the tradition, Shekespeare in Europe. History and Memory, Czytanie Szekspira, Szekspir-Leksykon. Swój wykład w VLO Profesor Gibińska zatytułowała „Czy Hamletowi można ufać?”.
Analizując i interpretując wybrane fragmenty dramatu, pokazała metodę czytania Szekspira, która uwzględnia jego „myślenie teatrem”, specyfikę wolnej przestrzeni w tekście – która domaga się aktywnego czytelnika dopełniającego, konkretyzującego sugestie stratfordczyka. Pani Profesor, tropiąc „energię dramatu’, pokazała szczególne znaczenie języka w tekście Szekspira. Spotkanie dopełniły odpowiedzi Profesor Gibinskiej na pytanie zadawane przez uczestników Wszechnicy.
Przemiłym aneksem do wykładu stał się otrzymana od naszej Wykładowczyni przesyłka – kilka egzemplarzy książki Polish poets read Shakespeare. Rafashioning of the tradition.

Andrzej Kozioł - krakowski dziennikarz, publicysta, autor książek z dziedziny patologii społecznej (,,Rozmowy bez kieliszka”, ,,Wąchacze, sportowcy, ćpuny”) oraz tomu wspomnień zatytułowanego ,,Smakowonie”, który w 2001 roku błyskawicznie zniknął z księgarskich półek.
Od lat związanmy z ,,Dziennikiem Polskim”, gdzie jest sekretarzem redakcji, podejmuje na jego łamach tematryke społeczną i historyczną, pisząc jednocześnie cotygodniowy felieton kulinarny.

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - wybitny językoznawca pracujący w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Rzeszowskim. Profesor Ożóg jest autorem kilku książek i wielu innych publikacji poświęconych współczesnej polszczyźnie. Wykład dotyczył zmian w języku polskim po roku 1989 – prof. Ożóg omówi łnajważniejsze tendencje rozwojowe polszczyzny, w ujęciu socjologicznym.Wystąpienie prelegenta młodzież przyjęła z aplauzem, dowodząc zainteresowania problematyką lingwistyczną.

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg - pracownik naukowy Instytutu Historii UJ. Glównym przedmiotem Jego zainteresowań jest historia Polski, Niemiec i Europy w okresie średniowiecza i doby wczesnonowożytej (XIV w.)

ks. J. Prusak - wybitny publicysta, teolog, zajmuje sie pomocą psychologiczną. Pracuje naukowo na Uniwersytecue Jagiellonskim oraz w Wyższejk Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Tematem Jego wykładu była edukacja seksualna.