Nadzorcy Zakładu


Dyrektor V Zakładu

mgr Stanisław Pietras
mgr Stanisław Pietras

Wicedyrektorzy

dr Marcin Chruściel
dr Marcin Chruściel
mgr Zdzisława Niewińska
mgr Zdzisława Niewińska