Instytut Nauk Społecznych


Katedra Wiedzy o Społeczeństwie

mgr Dawid Drabczyk
mgr Dawid Drabczyk

Katedra Przedsiębiorczości

mgr Monika Palonek
mgr Monika Palonek

Katedra Przysposobienia Obronnego

mgr Małgorzata Berkowicz-Małek
mgr Małgorzata Berkowicz-Małek

Katedra Aktywności Fizycznej, Sportu i Turystyki

mgr Monika Kabłak-Ziembicka
mgr Monika Kabłak-Ziembicka
mgr Janusz Kosiński
mgr Janusz Kosiński
mgr Bogumiła Mrugalska
mgr Bogumiła Mrugalska

mgr Elżbieta Piekarska
mgr Krzysztof Stolarski
mgr Krzysztof Stolarski
mgr Jacek Studnicki
mgr Jacek Studnicki