Najlepsi "Misjonarze z Piątki"

Tegoroczna XIII edycja Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zakończyła się wielkim sukcesem naszych uczniów. Do etapu centralnego zostało zakwalifikowanych aż dziewięciu uczniów z naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy zawodów głównych wrócili z tytułami:

  • Aleksandra Krzykawska 2B – laureatka,
  • Anna Moskal 3B – laureatka,
  • Monika Zając – laureatka,
  • Jan Potyrała – laureat,
  • Mateusz Wąs – laureat,
  • Agata Bar – finalistka,
  • Damian Dobosz – finalista,
  • Mateusz Kędziora – finalista,
  • Antoni Otałęga – finalista.

Laureaci i finaliści Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki wykazali się ogromną wiedzą
m. in. z dziedziny geografii, historii, etnografii oraz kulturoznawstwa kontynentu afrykańskiego. Zdobyte przez uczniów tytuły dają wiele możliwości w wyborze studiów wyższych. Renomowane polskie uczelnie takie jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński (np. Wydział Prawa), Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, respektują osiągnięcia finalistów i laureatów tejże Olimpiady oraz oferują indeksy i 100% w rekrutacji z poszczególnych przedmiotów maturalnych, nie tylko z bloku humanistycznego ale także matematyczno-przyrodniczego.

Od lewej: Antoni Otałęga, Aleksandra Krzykawska, Monika Zając, Mateusz Kędziora,

Edyta Osuch (opiekun), Anna Moskal, Damian Dobosz, Jan Potyrała, Agata Baran,

Mateusz Wąs.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym zwycięzcom.