Rocznice maturalne

45 lat matury

1961-2006: klasa XI B (1957-1961)

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wychowawcy J. Bałabuszyńskiemu