Poradniki maturzysty

CZĘŚĆ I – INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2013

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r.

Komunikat Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2013 r.