Ogłoszenia

Drodzy Absolwenci

Jeśli zamierzacie w tym roku szkolnym zdawać egzamin maturalny, proszę nie wypełniajcie deklaracji maturalnej ręcznie !

Aby wypełnić deklarację należy wejść na stronę internetową:

https://deklaracja.edu.pl/1261051410L wypełnić ją, wydrukować, podpisać
a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2019r. (1 października deklaracja wstępna nie jest wymagana od absolwenta, którzy zdali maturę w roku 2018 lub wcześniej) przynieść do szkoły do gabinetu wicedyrektor V LO -  Agaty Brezdeń.

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej z roku szkolnego 2015/2016
i 2016/2017 oraz absolwent LO z roku szkolnego 2014/2015, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019r. –7 lutego 2019r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2019r. –7 lutego 2019r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Z poważaniem
Agata Brezdeń
Zastępca Dyrektora